DI Digitals netværk

I Digital driver en række netværk, hvor nøgleordene er erfaringsudveksling og gensidig inspiration til udvikling af forretnings-muligheder. Deltagelse er gratis for vores medlemmer.

Netværk for Data Protection Officers

Netværket interesserer sig for alle de forhold, der berører beskyttelsen af personoplysninger.

Kontakt:

Chefkonsulent: Morten Rosted Vang

E-mail: morv@di.dk

Netværk for digital læring

Netværket skal være en toneangivende spiller i en indsats for digital læring i Danmark, og afdække status, muligheder og udfordringer i forbindelse med digital læring.

Kontakt:

Chefkonsulent: Ida Kragh-Vodstrup
E-mail: idkv@di.dk

Network for Digital Startups

The network is relevant for all startups working with digital technologies, hardware and software, including startups employing digital technology to drive and transform business.

Contact:

Konsulent: Anja Skadkær Grue
E-mail: ansm@di.dk

Leverandørnetværk for informationssikkerhed

Leverandører af sikkerhedsløsninger møder hinanden og får bl.a. mulighed for at påvirke politikformuleringen på sikkerheds- og privacy området.

Kontakt:

Chefkonsulent: Morten Rosted Vang

E-mail: morv@di.dk

Netværk for IoT og Big Data

IoT og Big Data netværket samler virksomheder og forskere, der arbejder med embedded systemer, netværk og teknologiløsninger til IoT, og som ønsker at udveksle erfaring om projekter.

Kontakt:

Chefkonsulent: Henrik Valentin Jensen

E-mail: hjn@di.dk

Netværk for offentlig digitalisering

Salg til kommuner, stat og regioner. Formålet med netværket er at forbedre medlemmernes adgang til det offentlige marked.

Kontakt:

Konsulent: Mette Smith Thastum
E-mail: mest@di.dk

Netværk for piratkopiering og ophavsret

Netværket interesserer sig for alle de elementer, der forretningsmæssigt berør piratkopiering og ophavsret.

Kontakt:

Seniorchefkonsulent: Søren Cajus

E-mail: scp@di.dk 

Netværk for Smart City

Netværket understøtter erfaringsudveksling om forretningsmodeller, teknologiudvikling samt offentlige udbud inden for smart city-området.

Kontakt:

Seniorchefkonsulent: Søren Cajus
E-mail: scp@di.dk

Netværk for sundhedsteknologi

Netværket interesserer sig for alle de elementer, der forretningsmæssigt har berøring med sundhedsteknologi og velfærdsteknologi.

Kontakt:

Konsulent: Mette Smith Thastum
E-mail: mest@di.dk

DI Digital giver adgang til et fremragende netværk med andre teknologivirksomheder. jeg møder dygtige mennesker, som arbejder inden for branchen, og jeg er med til at præge den politiske proces Lise Karstensen, Country Director, Danmark, Nokia