Smart city netværk

Se netværksmøder, målgruppe og formål med netværket

Beskrivelse af netværket

Både som borgere og virksomheder skaber vi løbende værdifulde data om hvor vi er, og hvad vi laver.

Ved at bruge disse data i nye partnerskaber og med ny teknologi kan vi skabe smarte løsninger til at udnytte vores ressourcer bedre - uanset om det handler om trafik, energi eller offentlig service. Grundlæggende handler det om at skabe bæredygtig vækst og attraktive urbane rammer.

Dette netværk skal bidrage at udveksle idéer om disse udfordringer og give input til myndigheder til at løse dem.

DI's bredde på tværs af brancher og geografi giver netværket en unik platform for at videndele på tværs af værdikæder og på tværs af de traditionelle branchesiloer. Herved kan netværket bidrage til at skabe nye partnerskaber og forretningsmodeller.

  1. At understøtte erfaringsudveksling om forretningsmodeller og teknologiudvikling i samarbejde med offentlige beslutningstagere inden for smart city området.

  2. At identificere barrierer for smart city løsninger, som kræver politiske tiltag for at eliminere.

  3. At videndele om datainfrastruktur, dataformater, frigivelse af offentlige data mv. for at kunne udvikle nye datadrevne løsninger.

  4. At holde deltagerne opdateret på den danske og europæiske politikudvikling på området.

Møder
Se alle DI Digitals arrangementer
  • 14. september 2017

    Danske Smart City projekter og ITS World Congress 2018

    Læs mere

Søren Cajus

Seniorchefkonsulent