Arrangement

Godmorgenmøde om informationssikkerhed og compliance

Formålet med mødet er at give et 1-års status for GDPR. Hvordan håndhæves forordningen i Danmark, og hvordan ser den foreløbige bødepraksis ud? Derudover vil vi til mødet orientere om nye produkter og projekter inden for informationssikkerhed og compliance.

Velkomst
Ved Søren Cajus, DI Digital

Nyt projekt skal styrke virksomhedernes strategiske cyberkompetencer
Industriens Fond støtter med godt 6,4 mill. kroner et ny projekt, der skal løfte kompetencerne hos virksomhedernes øverste ledelser og uddanne bestyrelser og direktioner inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience. Formålet er at klæde topledelsen bedre på til at forstå, identificere og vurdere cyberrisici og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for dansk erhvervsliv og for samfundet som helhed.
Direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen

Appen "Sikker Kollega" skal ruste medarbejdere til at beskytte virksomheden mod cyberangreb
CERTA har i samarbejde med Industriens Fond udviklet lærings-app’en SikkerKollega. Appen skal ruste medarbejdere i små og mellemstore danske virksomheder til at gennemskue og imødegå forsøg på svindel og cyberkriminalitet.
Christine Crone og Sofie Dahl Hansen fra CERTA præsenterer app'en

1-årsdagen for GDPR - håndhævelse og bødepraksis mv.
GDPR-forordningen er netop fyldt et år. Vi gør status for, hvordan forordningen håndhæves i Danmark, og hvordan den foreløbige bødepraksis ser ud.
Advokat Martin Hjørlund Nielsen, Plessner

Find vej

H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Telefon:3377 3377
Åbningstider:08:00-17:00

www.danskindustri.dk