Arrangement

Tech Away - HealthTech:DK

Hør mere om Danske Regioner og DI's fælles HealthTech-satsning.

Danske Regioner og Dansk Industri ønsker at styrke samarbejdet om HealthTech på tværs af vidensinstitutioner, startups, etablerede virksomheder og sundhedssektoren. Det betyder, at sundhedsinnovation skal i fokus på sygehusene, i virksomhederne, på forskergangene og i startups.

For innovation og udbredelse af nye HealthTech-løsninger kan i sidste ende gøre det nemmere for den enkelte borger og patient at tage vare på egen sundhed.

Indsatsen vil fokusere på tre områder:

1) Overblik og let adgang til viden

2) Hurtigere vej fra idé til skalering

3) Større synlighed om HealthTech.