Arrangement

Tech Away - HealthTech:DK

Hør mere om Danske Regioner og DI's fælles HealthTech-satsning.

Danske Regioner og Dansk Industri ønsker at styrke samarbejdet om HealthTech på tværs af vidensinstitutioner, startups, etablerede virksomheder og sundhedssektoren. Det betyder, at sundhedsinnovation skal i fokus på sygehusene, i virksomhederne, på forskergangene og i startups.

For innovation og udbredelse af nye HealthTech-løsninger kan i sidste ende gøre det nemmere for den enkelte borger og patient at tage vare på egen sundhed.

Indsatsen vil fokusere på tre områder:

1) Overblik og let adgang til viden

2) Hurtigere vej fra idé til skalering

3) Større synlighed om HealthTech.

Mette Smith Thastum

Mette Smith Thastum

Fagleder for digitalisering og offentligt privat samarbejde