Arrangement

Netværket for IoT

Temaet for mødet er databehandling hvad enten det er opbevaring, platforme, system integration, lock-in, data portabilitet, interoperabilitet, frivillig deling af data, standarder mv.  Temaet vil blive belyst primært fra brugerside.

Mødet vil derfor tage udgangspunkt i en række oplæg fra brugervirksomheder, der fortæller om deres erfaringer og do’s and dont’s. Der vil være god plads til drøftelser på baggrund af oplæggene.