Arrangement

Netværk for offentlig digitalisering

Dagsorden for netværksmødet

1. Velkommen
2. Dialog med vicedirektør Søren Reeberg Nielsen, Styrelsen for dataforsyning og effektivitet
3. Opsamlende strategifrokost om digitale ønsker til regeringen
4. Eventuelt og rullende kalender

NB, at der serveres frokost.