Arrangement

Data driver fremtidens forretningsmodeller

Kan en dansk dataøkonomi forrente dine forretningsdata? EU-Kommissionen kom i foråret med deres datastrategi, som rammer ned i et stort behov for at fremme bedre datadeling og udnyttelse i EU blandt virksomheder. Specielt inden for brancher som produktion, life science, klima og miljø mv. har Danmark og EU styrkepositioner, men datadeling på tværs af industrier er stadig ikke veludviklet.

I datastrategien vurderes det, at der en meget stor værdi at hente ved bedre datadeling og -udnyttelse. I dag udgør værdien af dataøkonomien i EU 2,4 % af EU’s samlede BNP.

Underudnyttelsen af data skyldes bl.a. betydelige barrierer og manglende incitamenter. Konsekvensen kan være, at danske virksomheder taber konkurrenceevne, hvis konkurrenter i EU i højere grad evner at skabe platforme for deling af data på deres respektive styrkepositioner. 

Dansk Industri vil derfor invitere din virksomhed til en workshop, hvor vi kan drøfte værdien og mulighederne af et muligt dansk initiativ om bedre deling af virksomhedsdata.

Foto: Getty Images

Program

  • Velkomst ved Christian Hannibal, digitaliseringspolitisk chef i DI – hvorfor er et dansk initiativ relevant?
  • Hvad indeholder strategien? ved Andreas-Katalin Tóth, EU-Kommissionen, DG Connect
  • Præsentation af International Data Spaces Association ved Thorsten Huelsmann
  • Hvad vil den danske regering? Ved Brian Wessel, erhvervsjuridisk direktør, Erhvervsministeriet

Faciliteret workshop:

  • Er det relevant med et dansk initiativ?
  • Skal en indsats prioriteres inden for særlige dataområder?
  • Kan vi genbruge andre EU-landes løsninger?
  • Hvordan kommer vi videre?