Arrangement

Fremtidens Grunddata

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og DI Digital sætter fokus på strategien for Fremtidens Grunddata til halvdagskonference: Onsdag den 17. november 2021 klokken 14:00-17:30 hos DI i Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København.

De unikke danske Grunddata er en af de allervæsentligste bestanddele i det internationalt førende danske datafundament, og helt klart medvirkende årsag til Danmarks førerposition inden for offentlig digitalisering. Men Grunddata skaber ikke kun værdi for det offentlige. Grunddata skaber også vækst i det private.

Udgangspunktet for konferencen er dialog mellem både offentlige og private aktører om de gode erfaringer med anvendelsen af Grunddata. I fællesskab snakker vi om, hvordan strategien for fremtidens Grunddata bør se ud, og hvordan vi sikrer, at frie sammenhængende Grunddata også fremover kan skabe forretning og vækst i det private samt effektivisering og bedre kvalitet i det offentlige.

Programmet byder blandt andet på oplæg og dialog med:

 • Kristian Møller, direktør for SDFE
 • Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør for DI Digital
 • Michael Hald Graversen, vicedirektør for e-nettet

Programmet er stadig under udvikling og vil løbende blive opdateret. Øvrige informationer om oplægsholdere og deltagere vil blive offentliggjort, når kabalen er faldet endeligt på plads.

Du vil få rig mulighed for at få indblik i ideer og erfaringer fra andre beslutningstagere, som anvender Grunddata. Bliv blandt andet inspireret af historien bag finanssektorens fælles IT-selskab, e-nettet, og hvordan Grunddata har understøttet og skabt værdi for penge- og realkreditinstitutter. Se det fulde program over oplæg og aktiviteter på tilmeldingssiden.

Konferencen er særligt relevant for direktører, chefer og konsulenter med ansvar for forretningsudvikling i den offentlige og private sektor.

Tilmeld dig på link til tilmelding inden den 29. oktober. Bemærk at der er et begrænset antal pladser. Arrangementet er gratis.

Program

  • 13:30-14:00 Check-in

  • 14:00-14:30 Velkomst

  • 14:30-14:55 Grunddata i praksis - e-nettets forretning er baseret på Grunddata

  • 14:55-15:05 Key-note: Business casen for Grunddata befinder sig i et privat-offentligt økosystem ved Martin J. Ernst, Director, EY

  • 15:05-15:25 Pause og forplejning

  • 15:25-15:50 Sammenhængende Grunddata skaber konkret værdi

  • 15:50-16:15 Grunddata som kritisk infrastruktur

  • 16:15-16:40 Forretningsudvikling og vækst med Grunddata

  • 16:40-16:50 Key-note: Der er ikke meget ved at have en ægte Picasso gemt i kælderen ved Lars Kirdan, Director, SAS Institute

  • 16:50-17:10 Fremtidens Grunddata er fundamentet for det digitale Danmark

  • 17:10-17:30 Networking

Mette Smith Thastum

Mette Smith Thastum

Fagleder for digitalisering og offentligt privat samarbejde