Arrangement

Nøgle til NIS2 - Kom i gang med D-mærket

D-mærket er din nøgle til at navigere gennem cybersikkerhedslandskabet og forberede din virksomhed på NIS2-direktivet.

Ultimo 2024 træder EU’s nye direktiv for cybersikkerhed, NIS2, i kraft. Dette direktiv har til formål at højne cybersikkerheden på tværs af samfundet ved at stille krav til bl.a. forankring og styring i ledelsen herunder krav til risiko- og leverandørstyring. For danske virksomheder er det en nødvendig løftestang for at styrke modstandskraften mod den stigende cybertrussel.

Hvad er D-mærket?

D-mærket er en mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. D-mærket er designet til at hjælpe virksomheder med at styrke deres digitale sikkerhed og ansvarlige dataanvendelse – uanset virksomhedens størrelse.

Det er ikke et quick-fix at leve op til NIS2-direktivets minimumskrav. Samfundskritiske virksomheder og underleverandører til sådanne virksomheder bør derfor allerede nu gå i gang med D-mærkets gratis selvevaluering for at være klar, når direktivet træder i kraft i slutningen af 2024.

Hvis man ikke kan efterleve kravene til D-mærket, kan man heller ikke opfylde minimumskravene i NIS2-direktivet. Læs mere om D-mærket og NIS2 her.

Det får din virksomhed ud af at deltage i eventet:

1. Introduktion til D-mærkets kriterier og D-mærkets relation til NIS2 og andre rammeværker

2. Introduktion til D-mærkets selvevalueringsværktøj samt relevante vejledninger og templates

3. Indspark til hvordan du griber processen an og kommer i mål med arbejdet

4. Indblik i konkurrencefordele forbundet med styrket cybersikkerhed

Program

    • Introduktion til D-mærket og NIS2

    • Mapning mellem D-mærkets kriterier og NIS2-krav

    • Praktisk anvendelse af D-mærket

    • Q&A-session

DI eventcenter

  • Direkte +45 3377 4700