Webinar

Webinar: Likviditet og juridiske udfordringer for vækstfokuserede startups og SMV’er

Særligt startups rammes hårdt af den næsten totale nedlukning af samfundsøkonomien i kølvandet af COVID-19-virussen. Den nuværende krise for virksomhederne handler i bund og grund om en ting: likviditet. Startups, der endnu ikke har reel omsætning, er nærmest per definition meget sårbare her. De har sjældent mange penge i banken.

DI, Vækstfonden og Bird & Bird afholder et webinar, hvor vi giver et overblik over, hvilke muligheder startups har under krisen for at overleve likviditetsmæssigt.

Webinaret afholdes fredag den 3. april 2020 kl. 10:00 – 11:00, og alle kan deltage gratis. Målgruppen er Tech startups, men andre dele af startup-miljøet og SMV’er er generelt også velkomne.

Program: 

  • Statens hjælpepakker og kompensationsordninger. Et overblik. Indlæg af Lars Frolov-Hammer, Seniorchefkonsulent/Kim Haggren, underdirektør i DI.

  • Vækstfonden tilbyder kapitalkrævende startups og SMV’er, der i særlig høj grad er påvirket af COVID-19 garanti fra Vækstfonden via deres finansieringsinstitut. Hvad er kriterierne herfor, og hvordan søges der? Hvilke af Vækstfondens andre finansieringsmuligheder kan komme i spil under krisen? Indlæg af Anders Christian Andersen, Erhvervskundedirektør i Vækstfonden.

  • Hvorledes kan Tech startups forbedre likviditeten ved at genbesøge aftaler med kunder, leverandører og medarbejdere? Warrantprogrammer som led i reducerede lønomkostninger? Konvertering af forfalden gæld til ejerandele? Indlæg af Martin von Haller Grønbæk, partner i Bird & Bird.

  • Andre juridiske udfordringer i krisesituationer. Force majeure i kontrakter mellem leverandører og kunder, aftaler om i ejer aftaler om downrounds, omstruktureringer etc., GDPR i forhold til medarbejdere og hjemmearbejdspladser, lejeaftaler i kontorlokaler, opsigelse af medarbejdere. Indlæg af Martin von Haller Grønbæk, partner i Bird & Bird.

Webinaret afsluttes med besvarelse af spørgsmål fra deltagerne via chat. Der vil afslutningsvis være en opsamling på spørgsmål fra deltagerne.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Konsulent

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator