Netværk

Forum for govtech og offentlig digitalisering

Velkommen til et forum, der skaber videndeling og dialog på tværs af aktører, med det formål at styrke det offentlige-private samarbejde inden for digitalisering og ny teknologi i den offentlige sektor - i Danmark såvel som internationalt.

Den primære aktivitet er virtuelle månedlige "Calls", hvor vi i samarbejde med relevante aktører drøfter aktuelle temaer inden for govtech og offentlig digitalisering - herunder:
#cases #nyteknologi #eksport #lovgivning #udbud #finansiering #barrierer #markeder

Målgruppe

Forum for govtech og offentlig digitalisering er åbent for alle medlemmer af DI Digital, der leverer - eller gerne vil levere - digitale løsninger til offentlige kunder. Nuværende medlemmer spænder fra mindre start-ups til store internationale virksomheder.

Hvorfor blive medlem?

Som medlem vil man løbende blive opdateret på aktuelle temaer og få adgang til dialog med relevante aktører inden for govtech og offentlig digitalisering.

Hvad er et "Call"?

Et Call er et kort virtuelt netværksmøde med et specifikt tema, en eller flere oplæg fra inviterede gæster samt god tid til dialog.

Hvad betyder govtech?

Begrebet govtech dækker over digitale og teknologiske løsninger, der løfter og nytænker de offentlige opgaver og services til gavn for hele samfundet og åbner vækst- og eksportmuligheder for involverede iværksættere og virksomheder.

Kommende calls

Afholdte calls 

Jacob Høffer Larsen

Jacob Høffer Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3479
  • Mobil +45 5170 5926
  • E-mail jahl@di.dk