Netværk

AI netværk

AI netværket er for DI Digitals medlemmer, der er interesseret i kunstig intelligens og maskinlæring. Netværket vil sætte fokus på et vigtigt men umodent marked.

Målgruppe

Arbejdet med AI, hvad enten det er med udbud, implementering eller rådgivning, er kompliceret men samtidig et felt, der kan skabe stor værdi for den enkelte virksomhed og for samfundet. Dette netværk vil derfor favne bredt, og ambitionen er at have en høj diversitet, hvor både store og små virksomheder er repræsenteret, forskellige brancher og forskellige stillingsbetegnelser. Det vigtige er, at du arbejder med AI på den ene eller den anden måde.

Formål

Erfaringsudveksling
AI-netværket vil have til formål at skabe sparring mellem en bred skare af virksomheder, der arbejder med AI. Herunder sætte fokus på hvilke udfordringer og muligheder der kan opstå ved brugen af AI i sin forretningsmodel samt belyse hvordan virksomheder der udbyder AI kan overkomme nogle af de problemstillinger, der kan opstå når man operer i et umodent marked. Eksempler kunne være teknologibarrierer og muligheder, hvordan man bruger nye AI områder i praksis, formidling af resultater og data etik.

Dialogforum
Netværket vil skabe et dialogforum, hvor du som medlem får et unikt indblik i hvordan forskellige brancher og profiler arbejder med AI og samtidig kan få sparring på nogle af de problemstillinger du kæmper med i din hverdag.

Videns indsamling
Med fokus på AI og ML i en virksomhed står man ofte alene, når vigtige beslutninger skal tages, samtidig med at man kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. Netværket vil derfor indhente og formidle viden om, hvordan forskellige brancher og virksomheder benytter og udbyder AI. Det er derfor afgørende at medlemmerne ser netværket som et fortrolighedsrum, selvom både udbyder, kunde og rådgiver er repræsenteret.

Format

Medlemmerne vil mødes fire gange årligt på forskellige lokationer i landet. Dette vil både være på virksomhederne, hvor hvert medlem vil agere vært for en dag, på andre inspirerende og relevante lokationer, i Industriens hus og muligvis virtuelt. Netværksmøderne vil typisk være om morgenen og tage 3-4 timer.

Line Haaning Løkken

Line Haaning Løkken

Konsulent