Netværk

Netværk for data protection officers

Se netværksmøder, målgruppe og formål for netværket

Netværket interesserer sig for alle de forhold, der berører beskyttelsen af personoplysninger.

Fokus er på regulering. Der vil også være berøring med tekniske discipliner som privacy impact assessment, privacy by design og privacy enhancing technologies. Endelig vil der være fokus på politikudvikling på området.

Målgruppe

Netværket er for dig, som har det juridiske ansvar for virksomhedens efterlevelse af persondataloven og anden lovgivning, der vedrører beskyttelsen af persondata.  Netværket dækker den gruppe af personer, som ifølge EU Kommissionens udkast til persondataforordning fra 2012 bliver benævnt data protection officers (DPO).

Formål:

1. Understøtte erfaringsudveksling blandt netværkets deltagere vedrørende tilblivelsen af fremtidens europæiske persondatabeskyttelse

2. Facilitere videndeling om praktisk efterlevelse af persondataloven.

Morten Rosted Vang

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4707
  • Mobil +45 2291 5081
  • E-mail morv@di.dk