Netværk

DI's Fintech-netværk

Vision, formål og aktiviteter i DI Digitals Fintech-netværk

De bedste betingelser for dansk fintech

I DI satser vi på fintech virksomhederne. Det gør vi gennem vores program for startups i DI, og vi gør det helt specifikt gennem vores fintech-gruppe, der er et unikt netværk kun for vores virksomheder, der arbejder med fintech.

Formålet med gruppen er at give vores fintech virksomheder en stemme i DI’s politiske arbejde, hvor vi sammen kan drøfte fælles problematikker og løsninger samt sparre med hinanden om konkrete individuelle udfordringer. Dette vil også kunne udmønte sig i samarbejde på tværs af mindre undergrupper ift. specifikke aktiviteter og events. DI faciliterer netværket over en god frokost, og samler op på den politiske interessevaretagelse mellem møderne.

Vi gør det også ved at sætte fintech i spil overfor vores øvrige brancher. Fintech er ikke længere bare for finanssektoren. En måde vi gør dette på er gennem en række samarbejdsinitiativer, netværksaktiviteter og events både i DI-regi og sammen med Copenhagen Fintech.

Endelig er vi meget engageret i Copenhagen Fintech LAB hvor vi tager et aktivt ansvar for at udvikle det eksisterende økosystemer og bygge en politisk platform i LAB’et.

Aktiviteter

Fintech-gruppen mødes 5-6 gange om året, og i mindre arbejdsgrupper efter behov.

DI's Fintech panel lancerer anbefalinger: Talent søges ud over alle grænser.

Læs anbefalingerne

Læs pressemeddelsen om fælles Fintech Policy høringssvar om kryotoøkonomi

Læs høringssvaret

Formål:

  1. Fintech gruppen skal være et stærkt talerør for fælles fintech interesser
  2. Fintech gruppens løfter, problemstillinger og erfaringer skal deles til gavn for den brede fintech branche
  3. Fintech gruppen skal forbinde fintechvirksomheder og resten af dansk erhvervsliv

 

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Konsulent