Netværk

Netværk for digital velfærd og offentlig digitalisering

Formålet med netværket for offentlig digitalisering er at forbedre medlemmernes adgang til det offentlige marked, gennem udveksling af viden, idéer og erfaringer med offentlige udbud, indkøb og udvikling på det digitale område.

Netværket skal også bidrage med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse inden for offentlig digitalisering. Eksterne oplægsholdere, f.eks. offentlige ordregivere, rådgivere eller jurister, der kan bidrage med nye vinkler eller viden, vil derfor  typisk indlede hvert netværksmøde.

Målgruppe

Netværket er åbent for alle medlemmer, der leverer, eller gerne vil levere, digitale løsninger til offentlige kunder. Nuværende medlemmer spænder fra iværksættere og virksomheder i opstartsfasen af salg til det offentlige til etablerede spillere indenfor it-rådgivning, projektering,  softwareudvikling og hardware.

Formål:

  1. Forbedre medlemmernes adgang til det offentlige marked
  2. Udveklse viden, idéer og erfaringer med offentlige udbud, indkøb og udvikling på det digitale område
  3. Bidrage med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse
Mette Smith Thastum

Mette Smith Thastum

Fagleder for digitalisering og offentligt privat samarbejde

  • Direkte +45 3377 4592
  • Mobil +45 3024 0644
  • E-mail mest@di.dk