Netværk

Netværk for robotteknologi

Dette netværk er for DI Digitals medlemmer som producerer, udvikler, integrerer og i det hele taget interesserer sig for robotteknologi.

Netværket har fokus på bl.a. forretningsudvikling, erfaringsudveksling, showcases samt et netværk der spiller ind til relevant interessevaretagelse ift. lovgivning mv. på området.

Netværket arbejder tæt sammen med Fremstillingsindustrien - FFI.

Målgruppe

Netværket for robotteknologi er for DI Digitals medlemmer, der interesserer sig for robotteknologi. 

Formål

  1. Forretningsudvikling: Netværket arbejder tæt sammen med Fremstillingsindustrien for at udbrede kendskab til robotteknologi. Formidling af viden om, hvordan bl.a. industrielt baserede virksomheder kan komme i gang og få værdi ud af robotteknologi
  2. Interessevaretagelse: Netværket er løbende med til at drøfte relevant lovgivning der har betydning for robotteknologiens udbredelse og derigennem pege på løsninger til gavn for øget anvendelse.

Møder

    • 20. januar 2022 Møde i netværket

    • 23. marts 2022 Møde i netværket

Andreas Holbak Espersen

Andreas Holbak Espersen

Digitaliseringspolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3239
  • Mobil +45 5162 0269
  • E-mail anhe@di.dk