Netværk

Netværk for sundhedsteknologi

Netværket interesserer sig for alle forhold omkring Sundhedsteknologi. Teknisk, juridisk og politisk, og berører emner om alt fra sundhedsdata, nye teknologiske tendenser, offentlig-privat samarbejde til eksport.

Målgruppe

Netværket er åbent for alle medlemmer, der leverer sundhedsteknologiske løsninger B2B eller B2C, herunder rådgivere, it-konsulenter, softwareudviklere og hardware-leverandører. Iværksættere er også velkomne.

Formål:

Formålet med netværket er at forbedre medlemmernes forretning gennem udveksling af viden, ideer og erfaringer. Derudover skal netværket bidrage med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse indenfor sundhedsteknologi samt give medlemmerne mulighed for at deltage aktivt i politikudvikling.

Netværket vil i høj grad bruge oplæg fra f.eks. politiske instanser og offentlige indkøbere, rådgivere eller jurister, som inspiration til efterfølgende diskussioner, som skal tilvejebringe nye vinkler og indsigt.

Format: 

Netværket mødes som udgangspunkt fire gange årligt fysisk i Industriens Hus, dog med fri mulighed for virksomhedsbesøg.

Kommende møder

    • kl. 14:00 - 16:00 Sundhedteknologisk netværksmøde 1

Jacob Høffer Larsen

Jacob Høffer Larsen

Chefkonsulent