Netværk

Netværk for sundhedsteknologi

Netværket interesserer sig for alle forhold omkring Sundhedsteknologi. Teknisk, juridisk og politisk, og spænder fra F&U til kommercialisering og eksport. Formålet med netværket er at forbedre medlemmernes forretning, gennem udveksling af viden, ideer og erfaringer.

Netværket skal også  bidrage med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse indenfor sundhedsteknologi. Eksterne oplægsholdere, fra f.eks. politiske instanser og offentlige indkøbere, rådgivere eller jurister, der kan bidrage med nye vinkler eller viden vil derfor  typisk indlede hvert netværksmøde.

Målgruppe

Netværket er åbent for alle medlemmer, der leverer sundhedsteknologiske løsninger B2B eller B2C, herunder rådgivere, it-konsulenter, softwareudviklere og hardware-leverandører. Iværksættere er også velkomne.

Formål:

1. Forbedre medlemmernes forretning gennem udveksling af viden, idéer og erfaringer

2. Bidrage med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse indenfor sundhedsteknologi

3. Nye vinkler og viden fra eksterne oplægsholdere

Møder

  • 08:30-10:30 Netværksmøde i DI

   Kontorchef Nanna Skovgaard gæster netværket til en dialog om blandt andet følgende: - Status fra ministeriet - Stærke rammer for sundhedsinnovation - Datanytte i Danmark - Appotek

  • 8.30-10.30 Netværksmøde i DI

   Regeringens genstartteam for life science og netværkets indspark. EU datastrategi og dataspace for lifescience. Dialog med centerchef, Mette Lindstrøm fra Danske Regioner om ny digitaliseringsstrategi.

  • 8.30-10.30 Netværksmøde i DI

   Dagsorden følger.

Mette Smith Thastum

Chefkonsulent

Netværksansvarlig

 • Direkte +45 3377 4592
 • Mobil +45 3024 0644
 • E-mail mest@di.dk