Netværk

Netværk for sundhedsteknologi

Se netværksmøder, formål og målgruppe for netværket

Netværket interesserer sig for alle forhold omkring Sundhedsteknologi. Teknisk, juridisk og politisk, og spænder fra F&U til kommercialisering og eksport. Formålet med netværket er at forbedre medlemmernes forretning, gennem udveksling af viden, ideer og erfaringer. Desuden skal netværket bidrage med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse indenfor sundhedsteknologi. Eksterne oplægsholdere, fra f.eks. politiske instanser og offentlige indkøbere, rådgivere eller jurister, der kan bidrage med nye vinkler eller viden vil typisk indlede hvert netværksmøde.

Målgruppe

Netværket er åbent for alle medlemmer, der leverer sundhedsteknologiske løsninger B2B eller B2C, herunder rådgivere, it-konsulenter, softwareudviklere og hardware-leverandører.
Iværksættere er også velkommen.

Formål:

1. Forbedre medlemmernes forretning gennem udveksling af viden, idéer og erfaringer

2. Bidrage med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse indenfor sundhedsteknologi

3. Nye vinkler og viden fra eksterne oplægsholdere

Mette Smith Thastum

Chefkonsulent

Netværksansvarlig

  • Direkte +45 3377 4592
  • Mobil +45 3024 0644
  • E-mail mest@di.dk