DI Digital

Telekonference 2022

Den årlige tele-konference, der arrangeres i fællesskab af DI, Dansk Erhverv, IT-branchen, Teleindustrien og IDA Connect, afholdes i år tirsdag den 11. oktober.

Den årlige tele-konference, der arrangeres i fællesskab af DI Digital, Dansk Erhverv, IT-branchen, Teleindustrien og IDA Connect
Digitalisering er på alles læber som svaret på samfundets store udfordringer og som redskab til at øge produktivitet og konkurrencekraft og dermed bidrage til vækst og grøn omstilling.

Som sædvanlig tager vi pulsen på det danske og internationale telelandskab, idet vi i år sætter særligt fokus på teleindustriens ambition om at skabe en digital infrastruktur i verdensklasse. Hvilke nye tendenser i markedet kan bidrage hertil? Samtidig sætter vi fokus på øget cybersikkerhed, ligesom vi vil kaste lys på den ny markedssituation, hvor engros-markedet for teleinfrastruktur stadig er i sin vorden, og hvor forskellige cloud-strategier skaber nye muligheder og forretningsmodeller. Og så skal vi naturligvis høre, hvilke forventninger telebranchens aktører har til fremtiden.

Program

Ordstyrer: Direktør Jakob Willer, Teleindustrien.

8.30: Registrering og morgenkaffe

9.00: Velkomst v/vicedirektør Casper Klynge, Dansk Erhverv.

Tema 1: Udfordringer på den danske scene
Corona-krisen demonstrerede, hvor vigtigt den danske teleinfrastruktur er for at holde et samfund kørende med hjemmearbejdspladser og video-møder. Den fortsatte digitalisering stiller krav om en teleinfrastruktur, der er toptunet, sikker og nem at betjene for kunderne. Med andre ord: Fremtidens kræver en digital infrastruktur i verdensklasse. Er vi godt på vej – og hvad skal der til, for at vi kommer i mål?

9.10: Regulators perspektiver for telebranchen i lyset af samfundets anvendelse af ny teknologi, digitalisering og brug af bevægelsesdata.
v/direktør Kristian Møller, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

9.40: Hvilke gode råd har branches aktører til den ny regulator for den danske telesektor?
v/VP Inge Hansen, TDCNet, VP Ulf Lund Norlys og koncerndirektør Mette Eistrøm Krüger, Telenor.

10.15: Pause

Tema 2: Nye tendenser og udfordringer for teleindustrien
Det danske telelandskab er ændret fundamentalt: Alle net er åbne og nogle af markedets aktører skiller sig ud ved at fokusere alene på infrastruktur, medens andre går servicevejen – baseret på andres infrastruktur. Det har skabt et nyt marked for teleinfrastruktur; men hvordan fungerer det? Samtidig dukker nye bredbåndsteknologier op, som f.eks. 5G og Starlink, som giver bredbånd af høj kvalitet. Hvordan sikrer vi en dynamisk tilpasning af begrebet teknologineutralitet, så vi ikke med offentlige midler forvrider markedet?

10.30: Følger bredbåndspuljen med den teknologiske udvikling? 5G og satellitbaseret bredbånd leverer bredbånd med stor kvalitet – hvorfor kan disse teknologier ikke benyttes til at dække afsidesliggende adresser gennem bredbåndspuljen?
Oplæg og debat: CEO Morten Christiansen, 3, Karl Kaas og formans Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd.

11.00: Hvordan får vi engros-markedet for teleinfrastruktur til at fungere endnu bedre?Paneldebat med OpenNet, Steen Nielsen, Fibia, Christian Morgan, Nuuday, CEO Jens Raith, FastSpeed og Robert Dogonowski, TDCNet.

11.30 :Offentlige versus private net – er etablering og servicering af private netværk et nyt forretningsområde for telebranchen?
Oplæg og debat: Jesper Mølbak, Telenor, Telia, Morten Ekebjerg, Cellnex og Morten Brandstrup, TV2.

12.00: Frokost

12.45: Uddeling af IDA Connect-prisen 2022
v/formand for IDA Connect Michael Brogaard Jensen, Vimento

Tema 3: Cyber Security – status – og hvad kan vi gøre bedre?
Cybersikkerhed fylder stadigt mere – ikke kun på branchens egen dagsorden, men for hele samfundet, hvor cybersikkerhed rangerer blandt de allerstørste trusler. Hvad gør vi selv – og hvordan kan vi i endnu højere grad leve op til omverdenens forventninger til os?

13.15: Hvordan skaber vi i fællesskab en øget datasikkerhed?
v/ direktør Thomas Flarup, Center for Cybersikkerhed.

13.35: Hvad bør Teleindustrien selv gøre for at sikre kunder og net?
v/sikkerhedschef Per Olsen, Telenor, formand for TeleDCIS.

13.50: Pause

Tema 4: Internationale udfordringer og fremtidsperspektiver for teleindustrien
Mange troede, at teleselskaberne efter liberaliseringen skulle rykke op i værdikæden og profitere på de mange indholdstjenester, der flyder gennem nettet. I virkelighedens verden blev det tech-giganterne og andre indholdsudbydere, der fik en stor bid af denne kagen. Er der plads til andre end tech-giganterne? Og får telebranchen tilstrækkelig dækning for omkostningerne ved at stille netværkene til rådighed for dem? Og vigtigst: Kunne vi i fællesskab skabe en endnu større kage i fremtiden??

14.05: Er cloud-løsninger kun forbeholdt tech-giganterne?
Oplæg og debat: Marianne Horstmann, GlobalConnect og Ole Kjeldsen, Microsoft.

14.30: Hvordan skærer vi kagen sammen med tech- og streamingselskaberne?
Debat mellem Lise Fuhr, generaldirektør, ETNO og Christian Borggreen, Vice President, Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe), modereret af politisk direktør Mette Lundberg, IT-Branchen

15.00: Har vi en telebranche i top10? – og hvad skal vi gøre for at blive nr. 1??
v/Kasper Olsen, Cap Gemini.

15.15: The Danish Telecom Market – seen from a new perspective: Threaths and potentials?v/CEO Jon James, Nuuday.

15.30: Hvilke politiske visioner har vi for fremtidens telebranche?
Paneldebat med de telepolitiske ordførere.
v/Christoffer Melson (V), Kasper Roug (S) og Katarina Amnitzbøll (K)

16.00: Tak for i dag v/Rikke Zeeberg, DI Digital.

Obs!

Konferencen arrangeres i fællesskab af DI Digital, Dansk Erhverv, IT-branchen, Teleindustrien og IDA Connect, når du tilmelder dig konferencen giver du samtid sammentykke til at dine informationer deles med disse partnere.

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik

  • Direkte +45 3377 4808
  • Mobil +45 2437 0173
  • E-mail mokr@di.dk

Relateret indhold