26.01.21 DI Digital Nyheder

Arbit Cyber Defence Systems

DI Digital sætter fokus på Arbit Cyber Defence Systems, der har udviklet en Data Diode teknologi, der med fiberoptisk lys, garanterer énvejs og hacker-sikker databeskyttelse i netværk.

Vi har spurgt Rasmus Borch, CEO og Founder hos Arbit Cyber Defence Systems, om, hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Kort om Arbit Cyber Defence Systems

Som i mange andre startups blev ideen til Arbit og Data Dioden født i kælderen i Værløse. Siden er der sket meget og Arbit er i dag flyttet til Hvidovre og huser 12 ansatte – størstedelen med en militær-, efterretnings- eller anden specialist baggrund. Arbit Data Diode og Gateway løser effektivt udfordringerne ved at dataoverførsel mellem segmenterede netværk i organisationen. Løsningen kan suppleres med op til 30 samarbejdende antivirus scannere. Data Dioder er aldrig blevet kompromitteret (jf. Wikipedia) og Arbits teknologi er certificeret efter de strenge Common Criteria standarder, akkrediteret af Center for Cybersikkerhed og godkendt til brug i NATO.

Hvad optager jer netop nu?
Vores løsning og teknologi er blandt de bedste, og vi vil gerne udbrede kendskabet og bidrage til cybersikkerheden i de sektorer, som er identificeret som kritiske infrastruktur i Danmark:  Finans, Energi, Transport, Tele og Sundhed. I dag samarbejder vi primært med high security kunder indenfor government, politi, forsvar og efterretningstjenester, som netop bygger deres fundamentale IT-sikkerhed med fysisk adskilte netværk, og for hvem sikker import og eksport af data er essentielt.

Hvad ser I som jeres største mulighed og største udfordring i de kommende år?
Danmark et af det mest digitaliserede samfund i verden. Vi har for længst set de velfærds- og forretningsmæssige fordele af connectivity, IoT osv. og digitaliseringen vil kun tage fart, men samtidig er hackerne blevet dygtigere. Truslen fra cyberkriminalitet og -spionage er meget høj og en af de alvorligste trusler mod Danmark, danske interesser og virksomheder. Heldigvis ser vi også en stigende interesse og behov for at forbedre cyber-robusthed og modstandsdygtighed i civile og kommercielle organisationer. Beskyttelse af de kritiske data og netværk er det vi kan, og vi forventer en markant øget anvendelse af teknologien indenfor kritisk infrastruktur. Derfor forfølger vi en strategi med relevante og strategiske samarbejdspartner, og kunder der er modne til at bruge vores teknologi til at beskytte de mest værdifulde systemer samt følsomme og forretningskritiske data. Vores nuværende kunder ved, at når først hemmeligheder er ude eller styringen af systemet er overtaget, er det for sent at gøre meget ved sagen. 

Her i 2021 bliver Forsvaret en af vores vigtigste kunder, og en af udfordringerne for os bliver hele tiden at prioritere de rigtige kunder for at kontrollere væksten og sikre leverancer. På den måde kan vi forsat kan fastholde den troværdig, ordentlighed og diskretion, der ligger dybt i vores DNA og i kvaliteten af vores teknologi-portefølje, som vi har bygget vores forretning på.

Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Digital?
Vi bruger løbende DI og DI Digital til flere ting: Rådgivning i forhold til esport, sparring ift. cybersikkerhed, i sub stations i energi- og forsyningsnetværk.  Vi bidrager gerne til medlemsarrangementer og har glæde af webinarer - senest om cyberforsikringer. I forhold til regeringens kommende nationale Cyberstrategi, er det vores håb, at DI Digital kan have indflydelse på mulighederne for yderligere videndeling på tværs af de samfundskritiske sektorer samt på stramninger af de generelle krav, som er afgørende for hele Danmarks sikkerhed.

Data Diode

En Data Diode er en kommunikationsenhed, der muliggør sikker envejsoverførsel af data mellem segmenterede netværk. Designet opretholder fysisk og elektrisk adskillelse af kilde- og destinationsnetværk og etablerer en ikke-routbar, fuldstændig lukket envejs-dataoverførselsprotokol mellem netværk. Data Dioden gør det UMULIGT for et usikkert eller fjendtligt netværk at få adgang til dit system og data samt videregive malware.

Stine Nørgaard Christensen
Skrevet af:

Stine Nørgaard Christensen