26.10.21 DI Digital Nyheder

FoodOp

DI Digital sætter i denne uge fokus på FoodOp. Med FoodOp får professionelle køkkener et digitalt værktøj, der kan måle madspild og gæsternes smagspræferencer, og så bruge disse indsigter til at optimere fremtidige menuer ud fra sammensætning, mængder og klimaaftryk.

Vi har spurgt Nichlas Saul, CEO hos FoodOp, om, hvad der optager dem netop nu, og hvilke udfordringer de står overfor.

Hvem er FoodOp?

FoodOp er et dansk foodtech start-up, der hjælper kantiner og cateringvirksomheder med at reducere klimaaftrykket, spare penge og lave bedre mad.

Madspild estimeres at stå for 8-10% af den globale udledning af drivhusgasser og en stor del sker i kantiner, hvor op mod 50% af maden ender i skraldespanden. Dette vidner om, at det kan være svært at vide hvad gæsterne vil have, og hvor meget mad, der skal laves.

Med FoodOp får kokke et digitalt værktøj, der kan måle madspild og gæsternes smagspræferencer, og så bruge disse indsigter til at optimere fremtidige menuer ud fra bl.a. sammensætning, mængder og klimaaftryk. Værktøjet består af et menuplanlægningssystem, der beriges med data fra IoT vægte, som placeres under alle fade og organiske skraldespande i kantinen. Derfra indsamler vægtene automatisk data på, hvor meget der bliver taget og spildt for hver ret.

Med tiden opbygger vi verdens største opskriftkatalog med dybdegående indsigter om miljøaftryk, hvad gæsterne kan lide i serveringer, spild mv. Indsigterne bruges også i mange andre sammenhænge bl.a. i virksomheders CSR rapporter og til at informere medarbejdere om deres spisevaner. Læs mere om FoodOp her.

FoodOp er en IoT baseret platform, der bl.a. hjælper køkkener med at reducere madspild.

Hvad optager jer netop nu?

Lige nu er vores primære fokus at gøre platformen så brugervenlig og automatiseret som muligt, så vi bruger meget tid med kunderne for at sikre, at vi udvikler os i den rigtige retning. Brugervenlighed og automatisering er afgørende for, at vi får lov til at indfri digitaliseringspotentialet inden for foodservice, idet professionelle køkkener har en lav digitaliseringsgrad og samtidig har et travlt arbejdsmiljø.

Derudover arbejder vi med skalerbarheden i forhold til både software, produktion/administration af hardware, og ikke mindst den organisatoriske skalerbarhed.

Hvad ser I som jeres største mulighed og største udfordring i de kommende år?

Den lave digitaliseringsgrad, sammenlignet med andre brancher, afføder et stort potentiale i forhold til effektivitet, kvalitet og klimaaftryk. Automatisering af arbejdsprocesser øger effektiviteten, mere indsigt i kundernes præferencer kan øge kvaliteten og infrastruktur til en bedre ressourceudnyttelse mindsker klimaaftrykket.

Vores største udfordring bliver omstillingsparatheden i forhold til at integrere digitale værktøjer i eksisterende arbejdsgange, men vi tror på, at den grønne omstilling kan være en katalysator for nye værktøjer og innovation.

Stine Nørgaard Christensen
Skrevet af:

Stine Nørgaard Christensen

Relateret indhold