CEO hos GPV, Bo Lybæk

04.01.21 DI Digital Nyheder

GPV

Blandt DI Digitals mere end 630 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver virksomhed byder på noget unikt og interessant. Månedens medlem i januar er GPV, der producerer og leverer løsninger indenfor elektronik, kabeltræer, mekanik og box-build til kunder i hele verden.

Vi har spurgt Bo Lybæk, CEO i GPV, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Kort om GPV

GPV blev grundlagt i Danmark i 1961 og er i dag en af Europas førende elektronikproducenter. GPV er Europa’s 7. største EMS-partner (Electronics Manufacturing Services) og producerer og leverer løsninger indenfor elektronik, kabeltræer, mekanik og box-build til kunder i hele verden inden for high mix/low-medium volumenproduktion. GPV har hovedkontor i Danmark og produktionsfaciliteter i Danmark, Schweiz, Tyskland, Østrig, Slovakiet, Sri Lanka, Thailand, Kina og Mexico. GPV har en årlig omsætning på ca. 2,9 mia. kroner og beskæftiger omkring 3.700 medarbejdere. GPV har siden 2016 været ejet af det danske industrikonglomerat Schouw & Co.

Læs mere om hvem GPV er på deres egen hjemmeside.

Hvad optager jer netop nu?
Hos GPV ser vi positivt fremad og har naturligvis tilpasset os situationen med de corontiltag, som myndighederne i de forskellige lande, hvor vi opererer, har indført. Corona har fyldt meget i 2020, og anden bølge af coronapandemien raser lige nu i Europa og en lang række lande verden over. Derfor er der stadig usikkerhed om den fremtidige udvikling, der fortsat er præget af ”tåge”.

I november 2020 udgav vi dog vores delårsrapport for 3. kvartal 2020, hvor vi øgede vores samlede forventninger for året. Vi havde ikke forventet den udvikling, idet vi har oplevet både stigende og faldende efterspørgsel inden for vores forskellige kundesegmente.

Da coronapandemien for alvor ramte verden, valgte vi fra starten to fokusområder; a) vi ville passe på vores medarbejdere og deres familier, og b) vi ville håndtere leverancerne til vores kunder på den bedst mulige måde i en ekstremt vanskelig tid. Derfor indførte vi en række forholdsregler på vore fabrikker og kontorer. Samtidig nedsatte vi en task force på tværs af organisationen, som skulle sikre klar og tydelig kommunikation til vores kunder om status på produktionen på alle vores 13 fabrikker, nemme at afkode med trafiklys, som indikerede vores produktionskapacitet.

I øjeblikket har vi især fokus på live onlinemøder med vores kunder. Mange af de opgaver, vi løser, kræver, at kunderne er med live og kan se, hvad vi laver. Udviklingen i forhold til at afholde møder online har naturligvis været stødt stigende henover året, og senest har vi på en uge haft fem live virtuelle fabriksture med kunder. Det kræver grundig planlægning at afholde sådanne møder professionelt. Alle skal vide, hvad hvem siger hvad, hvad der skal vises, og mange gange er der behov for at zoome helt ind på en proces eller et element i vort ERP-system.

Af samme grund, opgraderer vi i øjeblikket digitalt, så kunderne kan ’besøge’ fabrikkerne virtuelt med live video. Dermed understøtter vi mulighederne for salg og nye produktlanceringer, og vi kan foretage inspektionsaudits online i en verden med restriktioner på fysiske møder og rejseaktivitet.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?
Vi ser ikke én mulighed, vi ser adskellige muligheder i de kommende år. I begyndelsen af 2020 lancerede vi en opdateret strategi. Vi kalder vores strategi for ”Winning our Future”, og vi har ambitioner om at vokse betragteligt frem mod 2023.

På trods af udfordringer i forhold til coronavirussen holder vi fast i vores målsætning vel vidende, at vi ikke har alt under kontrol. Vores strategi omfatter blandt andet betragtelig vækst på visse markeder, hvor vi ønsker at vokse ekstraordinært meget for at styrke vores position.

GPV er en ”fuld-service” EMS-partner for vores kunder. Vi tilbyder primært tekniske elektronikløsninger som EMS’er og tilbyder et stærk servicetilbud; elektronik, komplekse kabeltræer og mekanik, som vi samler til det, der i vores industri kaldes ”box-build” eller mekatronikprodukter. Samidig har vi en lille, stærk design og engineering-afdeling med ankerpunkt i Schweiz, som jo er særligt kendt for et højt kvalitetsniveau. Det er vigtigt at øge vores andel af forretning med vores nuværende kunder, altså share-of-wallet, men også at øge kundeporteføljen med kunder, der passer til os.

Vi leverer i dag produkter til en række forskellige brancher, og det har vist sig at være en stor fordel. I 2020 har vi særligt eksekveret godt på en meget stor millionordre fra en producent af respiratorer.

Vores kunder er ”en pose blandede bolcher”, og i krisesammenhæng er det rigtig godt. Nogle har høje vækstrater og øger deres omsætning hos os, mens andre nærmest er gået lige ud, og andre igen er faldet. Her har vi selvsagt en fordel, fordi vi ikke har indstillet produktionen efter nogle få, store produktgrupper og kunder, men er agile og hurtigt kan omstille os efter de kunder, der oplever vækst. Vores ”hjerte” banker så at sige i takt med vores kunders ”hjerter”. Som EMS-partner for en række store globale OEM’er er vores væsentligste berettigelse at skabe vækst hos kunderne.

I GPV føler vi os overbeviste om, at den væsentlig del af den grønne omstilling går gennem digitalisering. Nye digitale teknologier skal hjælpe os med at nå de ambitiøse mål om 70% reduktion af CO2 inden 2030. For at digitaliserer skal der bruges hardware, og i GPV producerer vi en del af denne hardware og har gjort det igennem en årrække blandt andet til kunder indenfor CleanTech.

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?
Vores største udfordring lige nu er uden tvivl vores begrænsede muligheder for at rejse ud og fysik besøge vores kunder eller få besøg af dem på vores produktionssites. Det endelige og afgørende håndtryk er stadig vigtigt, og når der er begrænsede muligheder for fysiske møder, så er der risiko for, at det sinker vores forretningsmæssigeudvikling.

Det gør vi noget ved, og derfor er vi i øjeblikket i gang med opfattende oprustning af professionelle online-løsninger. Det kræver disciplin, god forberedelse og en struktureret tilgang. I online møder opnår du i højere grad tilliden gennem de fakta og data, du præsenterer. Det kræver uden tvivl noget andet af et menneske at ”brænde igennem” igennem en skærm. Vi håber dog stadig, at vi snart igen kan komme ud og pleje kunderne, og at de igen kan komme fysisk til os.

Som en naturlig del af vores fortsatte digitalisering besluttede vi i 2020 at introducere et nyt, globalt MES-system - Manufacturing Execution System. Her er ambitionen at opnå yderligere procesdigitalisering, ressource management, håndtering af big-data samt at optimere produktionskapaciteten på tværs af vores 13 fabrikker i Danmark, Schweiz, Kina, Thailand, Sri Lanka, Slovakiet, Østrig, Tyskland og Mexico. Muligheden for 100% sporbarhed på komponentniveau på et elektronik board med eksempelvis 3.000 komponenter kan være yderst vigtigt, og vi forventer med et fuldt udrullet MES-systen at kunne generere ca. 1.000.000 data i timen på vores store produktionssites, så bearbejdning af big data er et væsentligt element.

Fremadrettet vil vi udvikle GPV ved hjælp af en bred vifte af teknologier. Vi ikke kun følger nøje med i udviklingen inden for automatisering og ’cobots’ (collaborative robots) - rent faktisk har vi allerede en række af dem i brug i vores produktion.

Vi har konstant fokus på at være innovative og forsøger at forbedre vores arbejdsrutiner. Coronakrisen har tvunget os til at fokusere på at nedbringe vores omkostninger, men vi har samtidig fremskyndet vores investeringer med henblik på yderligere automatiseringstiltag. Samlet blev der udvalgt 19 projekter i årets løb.

Hvordan kan DI Digital bidrage til jeres forretningsudvikling?
Vi ser DI Digital som en stærk og vigtig samarbejdspartner eller aktør i arbejdet med at sikre gode rammebetingelser for at drive virksomhed i Danmark. Samtidig kan og skal DI Digital fortsat hjælpe med at påvirke flere til at vælge en uddannelse som fx elektronikingeniør ved at udbrede kendskabet til digitale udviklingsmuligheder i Danske virksomheder. Vi har helt klart brug flere dygtige elektronikingeniører og andre kandidater med naturvidenskabelige uddannelser.

DI Digital kan desuden bidrage til at hjælpe med at fortsætte påvirkningen af politikerne, så vi sikrer stærke, digitale kompetencer i Danmark samt i endnu højere grad kan tiltrække udenlandske teknologieksperter. Begge dele er med til at sikre, at Danmark forsat er med helt fremme i den teknologiske udvikling.

Månedens medlem

For at give et indblik i virksomhedernes verden udvælger vi hver måned en virksomhed, vi sætter fokus på. Medlemmet får fire skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

Få et overblik over, hvem der tidligere har været månedens medlem her.

Relateret indhold