28.04.20 DI Digital Nyheder

O2matic

Blandt DI Digitals mere end 500 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver og en virksomhed byder på noget unikt og interessant. Månedens medlem i maj 2020 er O2matic, som laver iltrobotter, der lige nu bruges til COVID-19 patienter

Vi har spurgt Farzad Saber, CPO og Vicebestyrelsesformand hos O2matic, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Hvad optager jer netop nu?

COVID-19 har skabt en tsunami som de færreste havde forudset og har vendt op og ned på mange planer. Vi har siden 2010 arbejdet på en iltrobot, der skal individualisere iltbehandlingen af patienter, der har behov for ilttilskud, som f.eks. KOL-patienter. Vores produkt blev CE-mærket i februar 2019, og vi har haft stort fokus på de traditionelle lungepatienter, indtil COVID-19 også nåede til Danmark. Det viste sig, at automatisk iltbehandling også kunne bruges til COVID-19 patienter og kunne reducere kontakten mellem patienter og sundhedspersonalet som et digitalt værnemiddel, kan man sige.         

Vi er pt. optaget af følgende områder:

  • På grund af COVID-19 har O2matic fået stor opmærksomhed i udlandet, og det har givet anledning til mange henvendelser. Vi bruger en del tid på at håndtere disse henvendelser, og vi indgår nye aftaler og remote uddanner de nye samarbejdspartnere uden at have fysiske møder. Det samme forhold gør sig gældende i forhold til danske hospitaler, hvor tilbudsgivning, salg og uddannelse foregår virtuelt.
  • Forberede vores næste genereration af O2matic, der kan bruges hjemme hos patienter. Denne enhed vil give større tryghed og vil samtidigt sende data til sundhedspersonalet, der vil kunne følge patientens udvikling. Der arbejdes hårdt på, at produktet er klar til efter sommerferien.

 

O2Matic

Kort om O2matic

O2matic er en ny danskudviklet iltrobot, som bringer iltbehandling ind i den digitale tidsalder. Robotten overvåger og doserer ilt baseret på patientens løbende tilstand, og den benyttes blandt andet til behandling af KOL-patienter og patienter i kritisk tilstand. O2matic har udviklet robotten siden 2010, og virksomheden har i år vundet Innovationsfondens "Grand Solutions Prisen 2020". 

 

 

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

COVID-19 har sat større fokus på vigtigheden af iltbehandling og har øget incitamentet til at automatisere og afprøve nye teknologier. Vi håber derfor, at vi kan komme ud til endnu flere hospitaler i forskellige dele af verdenen og hjælpe med at bekæmpe sygdommen og aflaste personalet.

På grund af COVID-19 er vi begyndt at levere udstyr til to nye lande, og vi er pt. i dialog med nye forhandlere, der repræsenterer over 20 lande med en population på over 1,5 milliarder mennesker.

Foto: O2matic

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Data på sundhedsområdet:

De eksisterende databehandleraftaler på sundhedsområdet tager udgangspunkt i systemer, der udveksler data, og de eksisterende telemedicinske løsninger er baseret på at overføre måleresultater fra patienter til sundhedssystemet og udgør ikke en patientsikkerhedsrisiko, hvis en overførsel fejler.

O2matic står for automatisk behandling af patienter i eget hjem, hvor der ikke er sundhedspersonale til stede. Der er derfor høje krav til sikkerhed og især cybersikkerhed. Vi har bl.a. derfor valgt at basere vores løsning på Microsoft Azure, men offentlige cloud løsninger er ikke godkendt til opbevaring af patientdata, hvilket gør det svært at indgå databehandleraftaler med sundhedsmyndigheder. Offentlig cloud er kommet for at blive, men kravene til offentlige cloudløsninger på sundhedsområdet er ikke tydeligt defineret og ensrettet, og det gør det vanskeligt at tilbyde en landsdækkende eller helst europæisk løsning, der er nem at skalere.

Økonomisk incitament ved at forebygge:    

Der er politisk fokus på at reducere ikke planlagte genindlæggelser, men det økonomiske incitament for at forebygge genindlæggelse af kroniske patienter er ikke så store, og det vanskeliggør business casen for forebyggelse.      

Foto: O2matic

Hvordan kan DI Digital bidrage til jeres forretningsudvikling?

Klare retningslinjer for anvendelse af offentlige cloud løsninger på sundhedsområdet vil lette arbejdet med at kunne tilbyde standardløsninger. Det er både tidskrævende for virksomheder og for den enkelte region at lave sagsbehandling og finde lokale løsninger for anvendelse af offentlige cloudløsninger. Det samme forhold gør sig gældende på EU niveau.

Patientdata har altid haft særlig opmærksomhed, og der er mange interessenter, der har forskellige holdninger til patientdata og offentlige cloudløsninger. Der er behov for en koordinerende rolle, der kan skabe konsensus og fælles retningslinjer på dette område, og det er en opgave, der med fordel kan varetages af DI Digital.    

Foto: O2matic

Månedens medlem

For at give et indblik i virksomhedernes verden udvælger vi hver måned en virksomhed, vi sætter fokus på. Medlemmet får fire skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

Få et overblik over, hvem der tidligere har været månedens medlem  her.

Simon Klinzing Nielsen
Skrevet af:

Simon Klinzing Nielsen

Relateret indhold