PDC leverer softwareløsninger, når planlægning kompliceres af mange regler og stor dynamik

26.05.20 DI Digital Nyheder

PDC

Blandt DI Digitals mere end 500 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver og en virksomhed byder på noget unikt og interessant. Månedens medlem i juni 2020 er PDC, som leverer softwareløsninger til planlægning.

Vi har spurgt Finn Grønskov, CEO hos PDC, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Kort om PDC

PDC er et 100% danskejet selskab, som leverer softwareløsninger til planlægning. Virksomhedens  vagtplanlægningsløsninger bruges i en lang række sektorer, blandt andet: Hospitaler/sygehuse, flyselskaber, groundhandlere, retailkæder, færgeselskaber, og derudover også flere andre virksomheder og institutioner. PDC beskæftiger ca. 120 medarbejdere i hovedsædet i Brøndby og i datterselskaber i Singapore, Vancouver, Bogota, London og St. Petersborg

Hvad optager jer netop nu?

Vi har en stor forretning indenfor Aviation markedet – Airlines, Airports og Slot-koordinatorer, så Covid-19 krisens indvirkning på disse markeder fylder en del. På trods af den omfattende nedlukning ser vi dog, at de fleste lufthavne og flyselskaber arbejder med fokus på, at der også bliver en dag i morgen. Vi har de sidste måneder lukket flere nye ordrer og deltager i øjeblikket i adskillige tenders til både lufthavne og flyselskaber.

PDC’s løsning til flyselskaber holder flyene i luften

Vi arbejder med flere felter inden for AI – herunder heuristikmodeller og matematisk Operations Analyse til optimering og Machine Learning til genkendelse. For PDC er det samtidig et naturligt skridt fra det logik programmerings fundament, Prolog, som PDC er startet på.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Vi har svært ved at sige, hvad der præcist er vores største mulighed, for vi har en række områder med stort potentiale. At PDC ikke kun er fokuseret på et område – har helt sikkert også medvirket til, at vi ikke blev så hårdt ramt af Covid-19 krisen, da vores Aviation kunder blev ramt. Den nedgang, vi har set på Aviation – er næsten opvejet af vækst på andre områder. Ved at forsøge at vækste på flere sektorer går det måske ikke lige så hurtigt, som hvis vi havde fokus på bare en - men vi er mindre sårbare.

 

PDC har haft vækst i medarbejderstaben på trods af krise

I de kommende år ser vi rigtigt store muligheder i Regionsmarkedet i Danmark, hvor vi har mere end 30 års erfaring med planlægningsløsninger. Indtil for et par år siden var vi forhindret i at markedsføre direkte til regionerne – men det kan vi nu. Der er et stort potentiale i et direkte samarbejde med de danske regioner omkring planlægningsløsninger så kunder, konsulenter og udviklere samarbejder sammen uden mellemled. Vi tror, at det giver de bedste løsninger hurtigere. Sammen med regionerne kan vi måske skabe en lige så stor eksportsucces, som det er lykkedes os i Aviation sektoren.

På Aviation markedet har vi lanceret nogle helt nye produkter: ”GroundCost” til flyselskaber, der sikrer en væsentlig reduktion af groundhandling omkostningerne. Vi er først med et produkt af denne type. Ligeledes er produkterne PDC AODB og FIDS ( Airport Operational Database og Flight Information Display System) helt nye i PDC regi og særligt spændende, fordi de kan skabe et link til de PDC løsninger, som allerede anvendes i mere end 350 lufthavne verden over.

PDC’s vagtplanløsning giver medarbejderne indflydelse på egen arbejdstid via smartphones

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Covid-19 krisen er desværre en kæmpe udfordring for airport og airlines omkring i verden, også for PDC’s kunder. Vi sørger for at vores systemer kører optimalt for kunderne – også gennem krisen, hvor de skal håndtere de helt usædvanlige trafikforhold – og med alle de ændringer, det kræver.  Vi er dog bekymrede for, om regeringerne i forskellige lande støtter tilstrækkeligt op omkring både lufthavne og flyselskaber, også imens flytrafikken langsomt begynder at komme i gang igen. Vi håber på og regner med en ansvarlig støtte til en sektor, som er en af grundpillerne i den globale infrastruktur og fokuserer imens på at udvikle løsninger sammen med vore kunder, som sikrer en endnu mere konkurrencedygtig og agil industri i fremtiden.

I PDC’s VagtPlan system planlægges alle dagens aktiviteter

Hvordan kan DI Digital bidrage til jeres forretningsudvikling?

DI kan fortsat på flere måder bidrage til PDCs forretningsudvikling.
DI Digital har etableret mange netværk, som bidrager til erfaringsudveksling mellem DI-medlemmer og synergi – hvor det er muligt, og PDC deltager allerede i nogle.
DI Digital skal fortsætte med at arbejde under mottoet: ”Tech der tæller” . 
De vigtigste punkter for PDC er et styrket samarbejde mellem den offentlige- og den private sektor omkring innovation – som grundlag for systemeksport, f.eks også erhvervsfremstød i samarbejde med Udenrigsministeriet. Derudover er en fortsat modernisering / digitalisering af det offentlige f.eks tilgængelighed af data til udvikling af AI løsninger en mærkesag for os.

Månedens medlem

For at give et indblik i virksomhedernes verden udvælger vi hver måned en virksomhed, vi sætter fokus på. Medlemmet får fire skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

Få et overblik over, hvem der tidligere har været månedens medlem her.

Simon Klinzing Nielsen
Skrevet af:

Simon Klinzing Nielsen

Relateret indhold