18.02.20 DI Digital Nyheder

SAS Institute

Blandt DI Digitals mere end 500 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver og en virksomhed byder på noget unikt og interessant. Månedens medlem i marts 2020 er SAS Institute, som er verdens største privatejede software firma indenfor analytisk software.

Vi har spurgt Henrik Ernlund Pedersen, adm. direktør hos SAS Institute, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer, de står overfor. 

Kort om SAS Institute

I Danmark har SAS Institute (SAS) godt 225 ansatte i henholdsvis København og Århus. Med kontorer i 31 lande verden over og tæt på 14.000 ansatte på verdensplan er SAS verdens største privatejede software firma indenfor analytisk software. 

SAS har stærk lokal forankring i Danmark. I mere end 40 år har SAS hjulpet danske virksomheder, organisationer og offentlige institutioner med at udnytte værdien i deres data. 

SAS Danmark ledes af Henrik Ernlund Pedersen, der siden 2017 har været administrerende direktør.

           

 

Hvad optager jer netop nu?

Teknologi udvikler sig hurtigt og giver nye muligheder. Samtidig bliver virksomheder og organisationer mere modne og modige i deres anvendelse af data. Væksten i datakilder eksploderer nærmest både i mængder og nye typer. Det gælder fx sensor data, ustruktureret tekst og billeder. Derfor er vi i SAS meget optaget af, hvordan vi helt konkret kan hjælpe eksisterende og nye kunder med at udnytte teknologi, herunder kunstig intelligens, machine learning og deep learning til at skabe brugbar viden og indsigt i anvendelsen af dette ocean af data og muligheder.

Med flere og flere data tilgængelige ligger værdien i at finde relevansen. Avanceret analyse af data spiller derfor en afgørende rolle. Når milliarder af data sammenlignes og analyseres, kan de give svar på komplicerede og strategiske spørgsmål for både virksomheder og offentlige institutioner.

Det gælder fx i Region Syddanmark, hvor man ved hjælp af kunstig intelligens (AI) formindsker antallet af hospitalserhvervede infektioner for akutindlagte patienter. Når man bliver indlagt, ønsker man at blive hurtigt rask. Med brugen af AI undgår patienterne ekstra indlæggelsesdage, de får færre dårlige oplevelser og mindre lidelse samtidig med, at deres gennemsnitlige overlevelse forbedres. Læs mere om casen her eller se videoen herunder. 

SAS Institute

Potentialet er enormt, og hvis virksomheder og offentlige institutioner forstår mulighederne, kan vi sammen skabe både øget vækst og velstand. Det handler både om at bruge data og avanceret analyse til at få ny viden, men også om at effektivisere processer, levere bedre service og oplevelser til kunder og borgere og ikke mindst at sikre tryghed og tillid til brugen af data med en høj dataetik.

Et godt eksempel på, hvordan man kan effektivisere selv meget mekaniske processer med AI ses hos Volvo i Sverige. Her bruger man ny teknologi til at forudsige, hvornår en reservedel i en truck skal skiftes. Det sikrer kunderne en effektiv forretning, fordi det betyder, at de kan udnytte deres trucks med mest mulig effektiv køretid. Læs mere om casen her eller se videoen herunder. 

SAS Institute

I dag afhænger virksomheders muligheder for at være konkurrencedygtige i fremtiden af, hvor dygtige de er til at anvende deres data til at skabe nye forretningsmodeller og effektive forretningsprocesser.

Her er et par eksempler, hvor SAS har hjulpet kunder med digital omstilling og bedre udnyttelse af deres egne data til at skabe bemærkelsesværdige resultater:

Det første eksempel er hos Telenor, hvor man bruger viden fra data til at kommunikere målrettet med sine kunder på deres foretrukne kanaler. Læs mere om casen her eller se videoen herunder. 

SAS Institute

Hos forsikringsselskabet Agria bruger man data og avanceret analyse til at kalkulere risikoen ved forsikringer af kæledyr. Læs mere om casen her eller se videoen herunder. 

SAS Institute

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Vores største mulighed de kommende år er at bidrage til, at virksomheder og organisationer går fra at eksperimentere med at anvende data, AI og machine learning, til helt konkret at sætte det i spil som en forretningskritisk og naturlig evolution af deres forretning og i nogle tilfælde skabe helt nye forretningsmodeller. Vi skal understøtte vores kunders digitale transformation gennem vores innovative og velansete teknologi og mangeårige kompetencer og give vores kunder mulighed for at bevæge verden fremad ved at omdanne data til intelligens.

Mulighederne for vores kunder baserer sig på software teknologi, men i høj grad også på andre faktorer. En af faktorerne er vores kompetencer og globale erfaringer med at arbejde med data og ikke mindst med avanceret analyse af data. En anden vigtig faktor er vores brede samarbejde med kompetente partnere, både på det teknologiske område, men i høj grad også med partnere, der sikrer den forretningsmæssige forankring og eksekvering af de teknologiske muligheder.

Noget af det, der kommer til at optage mange af vores kunder i de kommende år er cloud-baserede løsninger. Vi kan hjælpe vores kunder med at realisere den fulde værdi af digital transformation med et omfattende udvalg af cloud-tilbud og implementeringsmønstre. Som verdens førende inden for data og analytiske løsninger giver vi vores kunder mulighed og friheden til at innovere, styre risiko og være smidig i skyen, hvad enten det er Amazon, Microsoft, Google eller Oracle som SAS samarbejder med, eller SAS’ egen Cloud.

Vi forpligter os overfor vores kunder, ikke kun til det næste år med SAS eller det næste årti, men på lang sigt. De løsninger vi tilbyder, vil hjælpe vores kunder med at vokse næste år, ind i 20'erne og videre.

 

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Det er en udfordring for SAS sammen med den øvrige teknologibranche at konkretisere overfor virksomheder og offentlige institutioner, hvordan de høster mest værdi med brugen af ny teknologi.

Det handler om meget andet end at købe software. Det kræver en sund nysgerrighed omkring nye muligheder, og at flere, herunder også politikere og embedsmænd, lader sig inspirere af konkrete eksempler på, hvordan fx AI kan tilføre værdi for virksomheder, samfund og borgere. Men vi skal også sørge for, at de rette kompetencer bliver sat i spil. Ellers lykkes det ikke.

Vi har en opgave i at uddanne virksomheder og organisationer digitalt. I SAS har vi i 2019 omlagt alle vores uddannelsesprogrammer på verdensplan, så kunder også kan uddanne sig digitalt, når og hvor det passer ind i deres drift og dagligdag. Det understøtter den fleksibilitet, som teknologien tilbyder, og for vores kunder betyder det, at de løbende kan sørge for, at deres SAS kompetencer opdateres.

Vi ved, at vores kunder er udfordrede, når de skal finde medarbejdere med de rette teknologiske kompetencer. Deres udfordring er også vores. Derfor stiller vi SAS software, undervisning og certificering gratis til rådighed for studerende på danske universiteter og højere læreanstalter. Det gør vi for at sikre, at vores kunder har bedre adgang til så kvalificerede medarbejdere som muligt.

Det er en udfordring at skabe fokus på, at vi som samfund uddanner nok unge med de rette kompetencer til at håndtere den digitale fremtid. Det er noget af det, som vi håber, at partnerskabet med DI kan være med til at sætte fokus på.

Hvordan kan DI Digital bidrage til jeres forretningsudvikling?

DI Digital kan være med til at sætte emner indenfor digital transformation på den politiske dagsorden og dermed være med til at sætte fokus på vigtigheden af at udnytte teknologien til at gøre vores virksomheder mere konkurrencedygtige og at fremme velfærd for borgerne i Danmark.

DI Digital kan sikre et bedre samarbejde mellem virksomheder i teknologibranchen ved at oplyse og uddanne organisationer og virksomheder i de fordele, som digitale og analytiske muligheder giver. Desuden kan DI være med til at sætte fokus på initiativer, der sikrer, at vi i Danmark både uddanner den næste generation til fremtidens digitale behov, men også at vi bliver et foregangsland, som andre kigger på og lytter til, så vi kan tiltrække både internationale kompetencer, og udenlandske investeringer og kapital til at drive ny udvikling og nye virksomheder med digitale forretningsmodeller.

I 2020 fortsætter vi med at løfte vores kunders oplevelse med SAS. Vi vil arbejde sammen med vores kunder for at hjælpe med at transformere deres organisationer til at træffe bedre beslutninger og gøre store ting, og DI kan med sine initiativer støtte vores arbejde. Sammen er vi stærkere.

Månedens medlem

For at give et indblik i virksomhedernes verden udvælger vi hver måned en virksomhed, vi sætter fokus på. Medlemmet får fire skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

Få et overblik over, hvem der tidligere har været månedens medlem her.

Simon Klinzing Nielsen
Skrevet af:

Simon Klinzing Nielsen

Relateret