04.02.21 DI Digital Nyheder

Key2Know

Blandt DI Digitals mere end 630 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver virksomhed byder på noget unikt og interessant. Månedens medlem i februar er Key2Know, som hjælper offentlige og private organisationer med at omsætte faglig viden og kompetencer til digitale læringsløsninger.

Vi har spurgt Christian Gausbo, COO hos Key2Know, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Om Key2Know

Key2Know er en konsulentvirksomhed, der arbejder med digital læring. De hjælper offentlige og private organisationer med at omsætte faglig viden og kompetencer til digitale læringsløsninger. Key2Know udvikler kundespecifik eLearning og hjælper kunderne til at få succes med digital læring.

Key2Know har kontorer i København, Århus og Hyderabad i Indien. De beskæftiger +30 specialister indenfor digital læring.

Key2Know udvikler kundespecifik eLearning

Hvad optager jer netop nu?
Som det gælder for de fleste andre virksomheder fylder corona-situationen meget. Først og fremmest, skal vi hele tiden sikre os, at vores kollegaer trives bedst muligt i den givne situation. I øjeblikket har alle forskellige udfordringer i arbejdsdagen. Om det er hjemmeskole af børn, praktik i forhold til hjemmearbejdsplads eller generel corona-træthed. Det skal vi få til at fungere for den enkelte. Samtidig skal vi fortsat levere et højt serviceniveau og gode læringsløsninger til vores kunder. Det stiller store krav til alle, og det er en vanskelig balance. Men vi er meget opsatte på at få det til at fungere, og indtil videre er vi heldigvis lykkedes.

Næsten et år med corona, forsamlingsforbud og hjemmearbejde i varierende omfang har for alvor øget interessen for de mange muligheder digital læring tilbyder. Der er mange topledere, der har fået øjnene op for fordelene ved at digitalisere læring. Vi oplever lederne efterspørger og støtter nye initiativer i deres organisationer. Det har betydet, at vi får mange henvendelser fra nye kunder. Og vi er i gang med spændende eLearning projekter inden for flere forskellige fagområder og brancher. Og det er ikke kun til intern træning. Vi har flere projekter, hvor det drejer sig om træning af virksomhedens kunder, samarbejdspartnere, og andre organisationen har berøring med.

Det øgede efterspørgsmål er meget positiv, men det betyder samtidig, at vi skal passe på vi ikke overbelaster vores dygtige medarbejdere. Derfor sidder vi også lige nu og kigger på, hvornår timingen er rigtig for nyansættelser.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?
Corona har skubbet til brugen af digitale medier til træning og uddannelse. Rigtig mange, som måske ikke tidligere har været eksponeret for digital læring, oplever nu selv de muligheder, det giver os som samfund. Helt fra 0. klasse, op igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdspladserne. Det giver ny anerkendelse og accept af dette format til træning og uddannelse.  Der er et momentum lige nu, og det er vi selvfølgelig klar til udnytte. 

Samtidig kommer der også et pres fra de første generationer af digitalt indfødte borgere, der nu er kommet ud på arbejdsmarkedet og flere er på vej. De forventer at den viden og træning, de har brug for, er tilgængelig digitalt, lige præcis når de har brug for det.

Vi oplever kunderne har meget forskellige behov og er på forskellige modenhedsniveauer.  Vi har kunder, hvor vi hjælper dem med alle aspekter af digital læring - fra opsætning af Learning Management System, til udvikling af eLearning. Men vi oplever også kunder, der køber programmer til selv at udvikle eLearning, som Articulate Storyline. Her hjælper vi med uddannelse i Articulate Storyline og digital pædagogik. Så har vi selvfølgelig også kunder, der søger rådgivning, for hvem den digitale læringsverden er ny, eller hvor man ikke får den værdi af digital læring, man regner med.

Begrebet digital læring spænder allerede over et bredt spekter af teknologier og pædagogiske tilgange, og begge dele er i konstant udvikling. De kommende år forventer vi, at teknologier som virtual og augmented reality for alvor slår igennem og vil supplere andre former for digital læring. Det åbner op for helt nye måder at opleve og lære på. Vi skal være klar til at inkludere nye muligheder i de digitale læringsløsninger, vi tilbyder vores kunder.  

COO hos Key2Know, Christian Gausbo

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?
Som virksomhed og branche kigger vi ind i en særdeles spændende tid med masser af muligheder og udfordringer.

Vi er en videnstung virksomhed med nogle af Danmarks dygtigste og mest erfarne medarbejdere inden for digital læring. Vi skal derfor være i stand til at tiltrække og udvikler nye profiler og kompetencer i takt med, at behovet for digitale læringsløsninger fortsat ændrer og udvikler sig.

Vi skal som virksomhed og branche blive bedre til at italesætte vores egne kompetencer. Mange er stadig af den opfattelse, at alle bare kan sætte sig ned og udvikle eLearning. Det har mange slutbrugere måtte lide under igennem årene. Og lad mig gøre helt klart her - det er ikke nemt at lave god eLearning. Det kræver, at du har stor it-pædagogisk indsigt, er en dygtig og visuel og skriftlig kommunikator, har et godt øje for usability, har adgang til tunge it-tekniske kompetencer. Og så skal du være i stand til hele tiden at sætte dig ind i nye målgrupper og fagområder på et så højt vidensniveau, at du kan gøre det relevant og lærende for målgruppen. 

Som en af de etablerede virksomheder i branchen, står vi i de kommende år foran et generationsskifte på et par nøglepositioner og en potentiel justering af ejerkredsen. Det bliver en udfordring men samtidig en meget spændende proces.

Hvordan kan DI Digital bidrage til jeres forretningsudvikling?
For os spiller DI Digital en vigtig rolle i at få offentlige aktører og beslutningstagere i tale. Vi er en del af en mindre branche i vækst, som består af en række mindre aktører, som hver især typisk ikke har ressourcerne til at italesætte de samfundsmæssige muligheder, vi som virksomheder kan bidrage med.  

Som samfund udnytter Danmark slet ikke de muligheder som digital læring giver os. Selvom vi generelt er langt fremme med digitalisering i Danmark, er vi ikke så langt inden for digital læring som mange af de lande, vi sammenligner os med. Og det er lidt sjovt, for vi er alle er enige om at livslang læring og en højtuddannet arbejdsstyrke er en forudsætning for, at vi forsat kan vækste og klare os godt i den globale konkurrence. Her kan digital læring både spare os penge og afhjælpe nogle praktiske udfordringer, som mange små og mellemstore virksomheder står overfor. De har hårdt brug for fagligt dygtige medarbejdere med den sidste nye viden. Men de har enten ikke råd til eller praktisk mulighed for at sende deres medarbejdere på et fysisk kursus.

Her kunne man godt ønske sig, at det offentlige Danmark havde ambitioner og vilje til at investere i digital kompetenceudvikling, for vores alle sammen skyld.  Vi oplever, at de tiltag, der har været i stat, regionerne, kommunerne, uddannelsesinstitutionerne har været for få og for små. Vi kunne godt ønske os, at der blev etableret større offentlige/private samarbejder inden for digital læring, hvor vi kan udnytte hinandens kompetencer bedre.

Det arbejder vi på sammen med DI.

Relateret indhold