Bent F. Larsen, adm. direktør i Kyndryl Danmark

19.11.21 DI Digital Nyheder

Kyndryl

Månedens medlem december 2021 er Kyndryl.

Vi har spurgt Bent F. Larsen, adm. direktør i Kyndryl Danmark, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor. 

Om Kyndryl

Kyndryl (udtales med engelsk udtale [Kin.rdril]) er en ny virksomhed. Vi er verdens største IT-infrastrukturleverandør og drifter meget af den samfundskritiske IT- infrastruktur i Danmark. Kyndryl står klar med digitale transformationstjenester og uovertruffen global ekspertise inden for at skabe, administrere og modernisere kritiske informationssystemer.

Hvad optager jer netop nu?

Den 4. november 2021 blev Kyndryl børsnoteret og kan dermed begynde at handle som en selvstændig virksomhed, både lokalt og globalt. Det betyder, at Kyndryl med sine ca. 90.000 medarbejdere globalt og 450 lokalt er verdens største start-up med 30 års ekspertise fra IBM. Det vigtigste for Kyndryl er at sikre den fortsatte drift af vores eksisterende kunder, så de fortsat kan føle sig i trygge hænder hos Kyndryl. Samtidig skal vi naturligvis have opbygget en ny forretning og modernisere såvel os selv som vores kunders infrastruktur.

Bent F. Larsen er adm. direktør i Kyndryl Danmark. Bent, der igennem en lang karriere hos IBM, har arbejdet med mange danske virksomheder, vil i den nærmeste fremtid fokusere på at styrke sit team. Dels ved at ansætte nye og stærke profiler, og dels ved videreuddannelse af de eksisterende medarbejdere. Kyndryl har allerede indgået partnerskab med blandt andre IBM, Microsoft, VMware og SAP. Som en tidligere afdeling i IBM er der næppe en anden leverandør, der kender IBM, IBM’s kunder og IBM’s løsninger så godt, som Kyndryl gør.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

I de kommende år bliver partnerskaberne en væsentlig del af fundamentet for Kyndryl. Vores plan er at blive den foretrukne partner. Det betyder primært, at vi skal uddanne vores medarbejdere, og samtidig skal vi ansætte nye eksperter inden for de forskellige områder. Som en del af de allerede etablerede partnerskaber har Kyndryl accelereret uddannelse indenfor MS Azure og SAP. Kyndryl er også på udkig efter stærke profiler indenfor f.eks. SAP Basis, Oracle DBA og Business Development.

Kyndryl ser store muligheder for at ”vokse” vores engagement hos vores eksisterende kunder og bistå med vores dybe viden om digital transformation. Vi vil også kunne tilbyde nye services som tillæg til, hvad vi i forvejen leverer til vores eksisterende kunder. De specifikke services vil altid afhænge af, hvilke behov kunden har. Et eksempel på en service kunne være at drive cloud og tilbyde vores kunder en end-to-end løsning i design af en cloud strategi, som passer til deres behov. Kyndryl kan naturligvis også varetage migrering og drift af den valgte cloud løsning, mens vores kunder kan fokusere på deres kerneforretning. Et andet godt eksempel, som er særdeles relevant i denne tid, er vigtigheden af cyber resiliency. Kyndryls “best practise” for cyber resiliency, avancerede teknologier og ekspertise hjælper kunder med at forsvare sig mod disse risici, beskytter forretningskritiske applikationer og data og hjælper med at accelerere genopretning fra datanedbrud eller lignende afbrydelser.

Vores kunder og mange virksomheder står i en ganske krævende situation. De skal ikke kun håndtere langt større datamængder samt et mere kritisk IT-trusselsbillede end nogensinde før. De skal også kunne håndtere og står over for en række nye services, som man stiller til rådighed for medarbejdere og kunder. Hvis man vil have de bedste løsninger, kræver det en række komplekse processer og stiller store krav til erfaring og tekniske kompetencer. Her kan Kyndryl stille kompetencer og viden i en samlet pakke til rådighed som partner, både i analyse- og designfasen, ved migrering og i administration og drift. Uanset, hvordan infrastrukturen er skruet sammen og på tværs af platforme og geografi, mens vi sikrer vi, at vores kunder kan fokusere på det, som er allervigtigst - at levere til deres slutkunder.

Der er dynamikker i markedet, der gør Kyndryl endnu mere relevant hos vores nuværende kunder - og ikke mindst hos nye kunder. Mange virksomheder står foran at skulle træffe beslutning om, hvordan deres infrastruktur skal se ud og driftafvikles i fremtiden. Skal driften fortsætte in-house, outsources, eller skal man vælge en cloud løsning? Kyndryl kan bidrage med uvildig rådgivning, da vi frit kan vælge mellem alle leverandører og løsninger.

 

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Børsnoteringen og adskillelsen fra IBM medfører, at Kyndryl er i gang med en meget stor transition. Den transition gennemføres, mens vi sikrer, at vores kunders opgaver gennemføres, som de skal og samtidig med, at vi opbygger en ny og selvstændig forretning.  Derfor har Kyndryl to hovedfokusområder – vores kunder og vores medarbejdere. De nye partnerskaber kombineret med en organisation, der er fladere og mere fokuseret, skal medvirke til endnu bedre løsninger for vores kunder. Udvikling af alle medarbejderes kompetencer er i fokus og vil give nye muligheder.

Hvordan kan DI Digital bidrage til jeres forretningsudvikling?

DI Digital bliver en vigtig samarbejdspartner for Kyndryl med det meget store netværk og de muligheder, der er for samarbejde gennem DI.

Kyndryl ser DI Digitals spidskompetencer og netværksaktiviteter inden for forskellige digitale områder, herunder AI og informationssikkerhed, som oplagte kanaler for sparring, rådgivning og vidensudvikling for vores medarbejdere. Det er ligeledes altafgørende for Kyndryl, at DI Digital fortsætter sit arbejde med at påvirke lovgiverne, herunder i forhold til Schrems II, så Danmark fastholder sin position som foregangsland i digitaliseringen.

Stine Nørgaard Christensen
Skrevet af:

Stine Nørgaard Christensen

Relateret indhold