27.01.22 DI Digital Nyheder

2021.AI

Månedens medlem i februar 2022 er 2021.AI.

Vi har spurgt Mikael Munck, Founder og CEO for 2021.AI, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor. 

Hvem er 2021.AI?

2021.AI er en hurtigt voksende AI teknologivirksomhed med hovedsæde i København og mere end 70 medarbejdere. 2021.AI understøtter  implementering af AI på tværs af industrier globalt. Kombinationen af den avancerede AI platform - Grace - og data science / modeludviklings ekspertise tilbyder en klar og målbar differentiator for kunders udvikling, implementering og drift af AI. I 2022 kommer vi til at kende 2021.AI  under et nyt navn, som endnu ikke er blevet lanceret. 

Hvad kan vi kræve af AI?

Skal vi kræve – og kan vi overhovedet forvente – at AI og andre datadrevne teknologier forklarer sine beslutninger?Regulatorerne bevæger sig bestemt i den retning. Vi går derfor en ny verdensorden i møde, hvor et lovligt, regulatorisk rammeværk, bygget på konkrete ord, skrevet med pen og papir, skal forenes med en digital, foranderlig verden, bygget på bits og bytes. Hvordan de to forenes kræver en ny måde at tænke governance, risk management og compliance for organisationer.

Hvad optager jer netop nu?

I de første fem år af vores rejse, har det primære omdrejningspunkt været udviklingen af vores produkt: AI platformen Grace. For at kunne levere på vores ambitiøse globale mål for 2022, er det nu tid til at skifte gear og fokusere endnu mere på salg og marketing. Dét, der er vores mål, er at sikre, at kunder verden over, med vores AI platform Grace, kan opnå det fulde potentiale, som AI tilbyder.

Måden, vi kommer til at gøre dette på, er i tre løsningspakker tilpasset vores kunders AI modenhed, størrelse samt ambitioner på området.

De tre løsningspakker er:

Færdige løsninger: For organisationer, der ikke selv har data scientists, men specifikke problemstillinger, der effektivt kan løses med f.eks. en machine learning model, er vores standardmodeller en hurtig og effektiv måde at komme godt fra start på med AI. Der er tale om et relativt kort implementeringsforløb, hvor modellen tilpasses den enkelte kunde og trænes på deres data. Som en service vil vi også vedligeholde, gentræne og supportere med at sætte modellerne i drift på vores platform.

Infrastruktur til selv at bygge: For organisationer, der har egne data scientists og allerede har gjort sig erfaringer med AI modeludvikling, men måske har haft udfordringer med at idriftsætte og vedligeholde modeller eller er blevet trætte af at ansætte flere cloud engineers til at vedligeholde og opdatere løsninger i en af de store clouds, tilbyder vi vores fulde platformløsning. Platformen accelerer og skalerer AI-projekter på tværs af hele organisationen på en sikker og fuldstændig styret måde for at øge omsætningen, begrænse omkostningerne og styre risici.

Add-on til teknologiløsning: Den tredje gruppe indeholder vertikale partnerskaber og partnerskaber med andre teknologivirksomheder. Dette kan specifikt være virksomheder, der leverer løsninger til den finansielle sektor, energisektoren eller til elbil industrien. Vi har etableret flere nye spændende partnerskaber, som lanceres her i løbet af foråret, hvor vores partneres eksisterende teknologi-platforme er blevet 'AI opgraderet' ved at integrere vores AI-platform og vores AI-modeller. Vores partneres time-to-market og omkostninger er dermed reduceret til en brøkdel i forhold til alternativet:Selv at udvikle tilstrækkelige AI-løsninger.

Derudover er partnerskaber med konsulenthuse også vigtige for os i forhold til at kunne dække behovet for uddannelse, implementering og integration af AI hos en lang række forskellige kundetyper på tværs af industrier.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Det vi ser som vores største mulighed i de kommende år er, at ansvarlig anvendelse af teknologi, herunder data- og AI etik, for alvor er ved at blive store emner. Det skyldes bl.a., at det regulatoriske landskab på området vokser med en hidtil uset hastighed. Danmark var først med lovpligtig redegørelse for data etik, vi har fået EU's Medical Device Regulation (MDR), OECD's principper om kunstig intelligens, G20 AI-principperne samt set det første udkast af den omfattende EU AI Act, som nu er på vej gennem Europa-Parlamentet. At navigere igennem dette landskab, som er i konstant udvikling, er ikke let. Det kræver, at man holder sig opdateret på de seneste krav samt formår at opbygge en proces for hurtigt at reagere på dem ved at sikre opfyldelse og rapportering med den nødvendige dokumentation. 

Vi ser, at med hver af de nye lovgivninger kommer der stigende interesse for vores løsninger. Konkret leverer vi en kombination af ekspertise på området kombineret med vores Governance Risk & Compliance rammeværk, hvor der i motorrummet indgår koncepter som digital trace og transparency by verifiable documentation, som sikrer, at vores kunder kan monitorere, rapportere og levere samt et komplet audit trail for opfyldelse af de lovgivninger samt andet, de ønsker at kunne dokumentere opfyldelse af.

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Vores største udfordring bliver at sikre en mangedobling af vores virksomhed. Dette gælder alle områder af vores organisation, der skal vokse fra de nuværende omkring 75 ansatte til flere hundrede. Helt konkret skal vi allerede i 2022 åbne salgskontorer i flere lande udover Danmark, England og USA, hvor vi allerede opererer i dag.

Udfordringen ligger mest i hastigheden, hvormed vi gerne vil vokse, og ikke i at tiltrække de tilstrækkeligt kompetente profiler - som ellers er en udfordring for mange virksomheder over det meste af verden. Vores vurdering er, at dette hænger sammen med en naturlig stigende interesse for at arbejde i virksomheder, der gør en positiv forskel for alles fremtid.

Fordi 2021.AI specifikt byder ind med løsninger til effektiv ressourceanvendelse og reduktion af spild, til gavn for vores miljø og klima-målsætninger, er vi et attraktivt team at blive en del af. Derudover er det at arbejde direkte med praktisk implementering af AI også et trækplaster for mange, foruden muligheden for at være en del af en spændende vækstrejse.

Relateret indhold