Eigil Mølgaard, CEO hos Precio Fishbone

01.04.22 DI Digital Nyheder

Precio Fishbone

Månedens medlem i april er Precio Fishbone.

Vi har spurgt Eigil Mølgaard, CEO hos Precio Fishbone, om, hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

 

Om Precio Fishbone

Vi arbejder primært med intranetløsninger, hvor vi digitaliserer videndeling, samarbejde og kommunikation i danske og internationale virksomheder. Gennem det seneste årti har vi udviklet Omnia, der er et produkt til den digitale arbejdsplads, der anvendes som et add-on til Microsoft 365 og SharePoint. Omnia høster stor anerkendelse i internationale evalueringer og har været med til at give os en rigtig god start i Danmark, hvor vi for første gang slog dørene op i 2017. Læs mere her

Hvad optager jer netop nu?

Inden for de seneste par år er vi begyndt at levere et større udvalg af løsninger baseret på Microsoft 365 og Omnia. Vi har udbredt vores ydelser til nye områder så vores kunder kan få løst flere af deres behov hos os. I dag leverer vi kvalitetssikring, dokumenthåndtering og sagshåndtering og vi laver desuden procesoptimering og automatisering med brug af Robotic Process Automation (RPA red.).

Det betyder samtidig, at vi arbejder fokuseret med dels at udvikle egne kompetencer og dels at forfine vores færdige leverancekoncepter.

Det skal balanceres med vores ønske om at fortsætte med at være en specialistvirksomhed, som er absolutte eksperter inden for vores område. Derfor er vi meget optaget af at skabe så gode rammer som muligt for vores medarbejdere, da det er deres evne til konstant at dygtiggøre sig og forstå vores kunders udfordringer som jo i bund og grund er kernen i vores konsulentvirksomhed.

Omnia er et produkt, som binder den digitale organisation sammen

Hvad ser I som jeres største mulighed de kommende år?

Med den forandring, som coronapandemien har skabt i vores arbejdsliv, ser vi en stor mulighed i at være med til at understøtte den hybride arbejdsplads. Her tænker vi ikke blot på muligheden for at arbejde hjemme nogle dage om ugen, men som en helt ny måde at samtænke arbejdskultur og samarbejde på, socialt og digitalt.

For det første er der en tydelig tendens og bedre forståelse af, at ens arbejde ikke længere er defineret af et sted, men i langt højere grad af det man gør, uafhængigt af hvor man befinder sig. I forlængelse af denne tendens ser vi derfor også et behov for at tænke det digitale før det fysiske. Historisk set har man altid tænkt, at digitalisering af arbejdspladsen er karakteriseret ved evnen til at binde ens fysiske lokationer bedre sammen og give mulighed for at arbejde, også når man evt. er derhjemme. Den nye tendens, som vi ser, er, at man vender den tankegang 180 grader på hovedet og tænker digitalisering som fundamentet for at have forskellige fysiske lokationer. Det betyder, at det er den digitale sfære, som er afgørende for det interne samarbejde og produktiviteten generelt, netop fordi man pga. hybridarbejde har muligheden for at kunne arbejde, uanset hvor man opholder sig. Vi er ikke i tvivl om, at den digitale arbejdsplads og den digitale kultur får en langt mere central og vigtig rolle i forhold til sammenhængskraften i en organisation i fremtiden.

For det andet er der skabt en klar forventning hos den nye generation af morgendagens medarbejdere om, at fleksibilitet ikke er et frynsegode, men noget man med rette kan forvente. Det vil sige at f.eks. faste mødetider på kontoret er noget, som hører fortiden til, og det er jo også blevet bevist i løbet af de seneste to år, at vi sagtens kan tage ansvar for vores opgaver som medarbejdere, uden at vi behøver at være fysisk til stede på kontoret.

For os er digitaliseringen af hybridarbejdet en kæmpe mulighed, for det er lige præcis det felt, som vi er specialister i. Vores fokus er at levere digitale løsninger, der forbedrer intern produktivitet, kommunikation og samarbejde; alt sammen som en del af en ny digital arbejdskultur. Vores produkt Omnia er en fuld ”Digital Employee Experience” platform, også kaldet DEX, som netop kan binde den digitale organisation sammen og dermed understøtte den nye hybride arbejdsform langt bedre, end vi ser det hos mange organisationer i dag.

Hvad ser I som jeres største udfordring det kommende år?

Vi befinder os i et meget konkurrencepræget marked, både hvad angår digitalisering men særligt i forhold til medarbejdere. Som for så mange andre IT-konsulentvirksomheder bliver vores evne til at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere et fokusområde for os i fremtiden. Vi har indtil nu været i en situation, hvor det er lykkedes ret godt, så vi har et rigtig godt fundament at bygge videre på. Vi har en høj medarbejdertilfredshed og et team af virkelig dygtige konsulenter. Men vi forudser, at der kommer endnu større konkurrence om talenterne i fremtiden, hvor vi, som en relativt lille og specialiseret spiller på det danske marked, er afhængige af, at vi fortsat lykkes med at få dygtige folk ombord.

Teambuilding sommer 2021

Samtidig skal vi have italesat værdien af den hybride arbejdsplads. Hvordan tænker man som organisation eller virksomhed det digitale først? At vende tanken om arbejdspladsen på hovedet, og lade den digitale sfære sætte rammerne, er helt klart et større paradigmeskifte for virksomheder, som beslutningstagerne skal forholde sig til, når de opdaterer deres digitale arbejdsplads.

Vores budskab er: Skift mindset og sæt intern digitalisering allerøverst på agendaen. Det gør det faktisk nemmere at understøtte hybrid-arbejde og skabe øget produktivitet.

Stine Nørgaard Christensen
Skrevet af:

Stine Nørgaard Christensen

Relateret indhold