01.05.24 DI Digital Nyheder

Viegand Maagøe

Månedens medlem i DI Digital i maj måned er: Viegand Maagøe!

Månedens medlem i maj måned er Viegand Maagøe. Vi har talt med Viegand Maagøes digitale chef, Pernille Yding Fredslund om, hvad der optager dem i virksomheden netop nu. Derudover har hun givet os et indblik i hvilke udfordringer og muligheder, de ser ind i i de kommende år

Pernille Yding Fredslund, Chef for Digital, Viegand Maagøe

Hvem er Viegand Maagøe?

Vi er en virksomhed, som er dedikeret til at arbejde for grøn omstilling og bæredygtighed. Fra begyndelsen i 2006 har vi udvidet vores arbejdsområder fra at fokusere på energieffektivisering  til at omfatte klima, miljø og sociale forhold.
Vores virksomhed er båret frem af et stærkt team af 130 medarbejdere, som alle har fokus på aspekter af den grønne omstilling. Vi bringer eksperter sammen med dybdegående indsigt i alle aspekter af bæredygtighed. Vi tror på, at vi skaber størst værdi, når eksperter på tværs af vidensområder og afdelinger arbejder sammen. Det er i krydsfeltet mellem vores kompetencer, vi finder løsninger på de mest komplekse udfordringer. 

Hvad optager jer netop nu?

Teknologi og data fylder rigtig meget – ikke bare i vores digitale team, men overalt i virksomheden. Vi er optaget af de muligheder, som alt fra enkel digitalisering af arbejdsgange til avanceret kunstig intelligens tilbyder. Data er rygraden i det meste af vores arbejde, og vi arbejder aktivt for at omsætte data til forståelig information og beslutningsstøtte for at hjælpe vores kunder med at træffe kvalificerede beslutninger, der gør verden grønnere.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Det er vores styrke, at vi har så alsidige og stærke eksperter, som alle brænder for at gøre verden grønnere, og at hver enkel bidrager med deres egen personlige tilgang til bæredygtighed. I VM Digital giver det os mulighed for at udvikle og varetage tekniske løsninger med en ganske særlig faglig tyngde, når det handler om energidata og aktiv klimaindsats. Vi oplever stigende efterspørgsel både fra offentlige kunder i ind- og udland og fra virksomhederne og vi mener, at digitale løsninger er den stærkeste accelerator for den grønne omstilling.

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

I VM Digital begynder de fleste løsninger ved datakilden. Hvilke data kan understøtte løsningen? Er data tilgængelige og pålidelige? Og hvad med GDPR og etik? Disse spørgsmål præger i høj grad vores arbejde og samarbejde med vores kunder. Her indgår et stort og vedvarende stykke arbejde med at vurdere, strukturere og validere de data, som er fundament for løsningen. Udfordringen med at skabe solidt datafundament vil ikke blive mindre i de kommende år – vi vil opleve endnu større behov for at dele data på tværs af lande, organisationer og systemer i en stadig mere forbundet verden. Udfordringerne er komplekse og kræver en helhedsorienteret løsningstilgang for, at vi kan hjælpe vores kunder med at realisere værdien af deres dataressourcer, og samtidig imødekomme etiske retningslinjer og lovkrav.

 

DI Digital har bedt Viegand Maagøe fremhæve et særligt produkt: ESG Navigator

Vi har netop lanceret en digital løsning, som skal hjælpe vores virksomhedskunder med bedst at imødekomme EU-krav til grøn omstilling. Vi har designet ESG Navigator (https://www.esg-navigator.dk/) til ikke bare at hjælpe med at opfylde EU’s CSRD-direktiv, men også at skabe god værdi for virksomhederne og deres medarbejdere i processen.

Vores dialog med brugerne har vist, at det er et stykke arbejde, som er nyt og kompliceret for mange. Vores mission med ESG Navigator er at gøre hele ESG-agendaen mere enkel ved at skabe tydelig sammenhæng til virksomhedernes kerneforretning. På den måde kan løsningen hjælpe vores kunder med at gennemføre bæredygtige indsatser til gavn for forretningen, medarbejderne – og i sidste ende samfundet.

Relateret indhold