01.07.24 DI Digital Nyheder

Woba

Månedens medlem i juli i DI Digital er Woba!

Månedens medlem i juli måned er Woba. Woba er kendt for deres AI-baserede Employee Retention Platform, der er designet til at håndtere et bredt sprektrum af udfordringer inden for HR og ledelse. Denne innovative løsning muliggør, at ledere og HR-teams effektivt kan udnytte medarbejder-feedback til at måle, forudsige og forhindre tab af talent. Alt dette med et større mål om at forbedre arbejdsmiljøer og medarbejdertrivsel. 

Vi har været i kontakt med Co-founder og CEO, Malene Madsen, om, hvad der optager dem i virksomheden netop nu. Derudover har hun givet os et indblik i hvilke udfordringer og muligheder, de ser ind i i de kommende år.

Malene Madsen, CEO & Co-founder, Woba

Hvad optager jer netop nu?

Lige nu er vi optaget af to store projekter. Først og fremmest har vi netop lanceret vores nye AI-modul, Woba AI Copilot. Dette modul er designet til at transformere HR-arbejdet ved at levere data-drevne anbefalinger og forudsigelser, der hjælper med at identificere og håndtere potentielle trivselsproblemer, før de udvikler sig til alvorlige problemer. AI Copilot er kun en del af en bredere strategi, hvor vi planlægger at integrere AI i hele vores people analytics platform i løbet af året for at maksimere værdien for vores kunder.

Derudover arbejder vi på at udvide vores holistiske forebyggende produkt til pensions- og forsikringssektoren. Dette initiativ sigter mod at fange de tidlige tegn på sygdom og dermed reducere omkostningerne forbundet med behandling og tabt erhvervsevne. Ved at tilbyde en kombination af risikovurdering og forebyggende sundhedstilbud, hjælper vi pensions- og forsikringsselskaber med at forbedre deres risikohåndtering og minimere langsigtede udgifter.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

De næste par år byder på en række spændende muligheder for os, især med hensyn til international vækst. Med den nylige kapitalindsprøjtning er vi allerede godt i gang med at "growth hacke" markeder som Sverige og Storbritannien, hvor modtagelsen har været meget positiv. Vi ser frem til at udvide vores rækkevidde yderligere og hjælpe endnu flere virksomheder globalt med at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdertrivslen. Vores fortsatte udvikling af AI-teknologi vil også spille en central rolle i at differentiere os fra konkurrenterne og tilbyde unikke løsninger til vores kunder.

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Den største udfordring, vi ser på arbejdsmarkedet i dag, er stigningen af arbejdsrelateret stress. Dette problem kræver en forebyggende indsats for at imødegå det, før skaden er sket. Selvom der findes mange individuelle proaktive løsninger som coaching og online træning, mangler virksomhederne hjælp til at forebygge de bagvedliggende årsager til langvarig sygdom. Ofte ender indsatsen med at være symptombehandling i stedet for at adressere de underliggende problemer. Her kommer Woba ind i billedet. Vores mission er at hjælpe virksomheder med at forudse og forebygge de bagvedliggende årsager til langvarig sygdom for at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Derudover står vi over for konkurrencen fra andre aktører inden for HR-teknologi, som primært fokuserer på dataindsamling uden at omsætte resultaterne til konkrete handlinger. Vi er dedikerede til at skabe meningsfulde forandringer ved at levere handlingsorienterede løsninger, der direkte adresserer de udfordringer, virksomheder står over for.

Endelig skal vi navigere gennem strategiske beslutninger omkring vores finansielle fremtid, herunder om vi skal fokusere på at blive cash flow-positive eller forfølge yderligere investering gennem en Series A-finansieringsrunde. Vi er parate til begge scenarier for at sikre vores fortsatte vækst og succes.

DI Digital har bedt Woba fremhæve et særligt produkt

Vi er særligt begejstrede for vores nye AI-modul, Woba AI Copilot. Dette innovative værktøj bruger generativ AI til at analysere omfattende datasæt og levere præcise anbefalinger, der hjælper HR og ledere med at skabe sundere og mere produktive arbejdspladser. AI Copilot er en vigtig komponent i vores større plan om at indføre AI på tværs af hele vores people analytics platform, hvilket vil styrke vores evne til at give værdifulde indsigter og praktiske råd til vores kunder.

Derudover har vi netop lanceret vores nye ESG impact rapport, hvor vores kunder kan blive leve op til EU's nye rapporteringskrav med "S"'et ved at vælge Woba. S'et omhandler virksomhedens sociale ansvar og trivsel, som Wobas nye modul nu som de første i verden kan sætte kroner og øre på.

Samtidig er vores holistiske forebyggende produkt til pensions- og forsikringsbranchen også et fokuspunkt. Dette produkt er designet til at opdage tidlige tegn på sygdom, hvilket kan mindske omkostningerne til behandling og tabt erhvervsevne. Ved at kombinere risikovurdering, trivselsmåling og forebyggende sundhedstilbud, tilbyder vi en omfattende løsning, der både forbedrer sundheden og øger økonomisk bæredygtighed for vores kunder. 

Relateret indhold