19.09.18 DI Digital Nyheder

Cybersikkerhed er stadig en holdsport, og der mangler fortsat centrale cybermål

Organisationen Folk & Sikkerhed inviterede tirsdag til høring i Forsvarsudvalget på Christiansborg om den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Høringen var offentlig og ud over publikum deltog forsvarsordførere fra begge politiske fløje samt et ekspertpanel, der blandt andet havde deltagelse af Morten Rosted Vang fra DI Digital.

Høringen viste, at der er bred enighed om, at vi er nødt til at prioritere cybersikkerhed både hos politikere, i erhvervslivet og hos den almindelige borger. Derfor var en af konklusionerne også, at der i højere grad er brug for at formalisere et tværgående samarbejde om at styrke Danmarks cybersikkerhed.

”Cybersikkerhed er en holdsport. Det er ikke en opgave, som hverken myndighederne, borgerne eller erhvervslivet kan løse hver for sig, selvom vi i Danmark hylder sektoransvarsprincippet. Det skal ske i fællesskab, og når 900 millioner fra Forsvarsforliget ryger i retning af Center for Cybersikkerhed, er det også bydende nødvendigt, at staten i større grad deler ud af den konkrete viden, der samles i Center for Cybersikkerhed”, siger chefkonsulent i DI Digital Morten Rosted Vang.

En anden konklusion, som i virkeligheden skal adresseres allerførst, var, som DI Digital allerede efterspurgte før strategien kom, at vi mangler fælles mål for, hvor Danmarks cybersikkerhed skal være om f. eks. fem år.

”Der er brug for det rette fokus, så ressourcerne og de 25 initiativer i strategien arbejder sammen og i samme retning. Det kunne f. eks. være et mål at skabe en dansk it-sikkerhedskultur, så vi alle efterspørger den rette it-sikkerhed hos myndigheder, virksomheder og hos hinanden, eller det kunne være et mål at gøre it-sikkerhed til en dansk styrkeposition, så Danmark eksempelvis bliver lige så kendt for brugervenlige og forbyggende it-sikkerhedsløsninger, som vi er for fødevaresikkerhed”, siger chefkonsulent i DI Digital Morten Rosted Vang.

Endelig var det også tydeligt, cyber- og informationssikkerhed er et komplekst emne, og at politikerne derfor også har brug for løbende input fra erhvervsliv og forskningsverdenen.

 

 

.

Morten Rosted Vang
Cybersikkerhed er en holdsport. Det er ikke en opgave, som hverken myndighederne, borgerne eller erhvervslivet kan løse hver for sig. Morten Rosted Vang

Relateret