21.11.18 DI Digital Nyheder

EU vil forebygge, at hostingtjenester misbruges til at få udbredt terrorrelateret indhold

Europa-Parlamentet og Rådet har stillet forslag til forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold. DI har afgivet høringssvar, hvor vi anerkender formålet med forslaget, men vi har også en række ændringsforslag.

DI støtter formålet med forordningsforslaget om at skabe en klar og harmoniseret retlig europæisk ramme til at forebygge, at hostingtjenester misbruges til at få udbredt terrorrelateret indhold på internettet.

DI anerkender endvidere, at der fastsættes regler for ”hostingtjenesteydere”, herunder regler for rettidig omhu for påbud om fjernelse af terrorrelateret indhold, indberetninger til myndigheder, proaktive foranstaltninger og opbevaring af indhold og dertil knyttede data.

- "Definitionen af hostingtjenesteydere i forslaget er meget bred og uklar. Det er vigtigt at afklare sammenhængen med reglerne i e-handelsdirektivet for ikke at skabe unødig usikkerhed om, hvilke regler, der gælder", siger seniorchefkonsulent Søren Cajus, DI Digital

Der skal være reel konkret risiko, hvis fortrolig kommunikation skal omfattes. Derudover fokuserer forslaget på ‘information til tredjeparter’, og ikke ”information til offentligheden”, som omfatter åbne platforme. Denne definition betyder, at reglerne også kan berøre fortrolig peer-to-peer kommunikation i fx mails, fildelinger i cloud-tjenester mv., som normalt er omfattet er brevhemmeligheden.

- "Vi mener, at det vil være en betydelig krænkelse af fortrolighed og privatliv for både virksomheder og privatpersoner at lade denne type af kommunikation være omfattet af reglerne. Det bør derfor præciseres, at mails og cloud-tjenester mv. kun er omfattet i de tilfælde, hvor der er en reel konkret risiko for udbredelse af terrorrelateret indhold", siger Søren Cajus.

Læs hele DI’s høringssvar her

Relateret indhold