26.11.18 DI Digital Nyheder

Infomøder om fremtidens regnskabsløsninger

Er du leverandør af bogførings- og regnskabsløsninger til danske virksomheder og myndigheder? Eller af løsninger med snitflader til kunders bogførings- og regnskabsdata? Eller er du bare interesseret i fremtidens håndtering af bogførings- og regnskabsdata? Så kan du deltage i informationsmøder hos Erhvervsstyrelsen.

I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er det besluttet, at der skal bygges en digital bro mellem virksomhedernes løbende bogføring. Det kan dreje sig om aflæggelse af årsregnskab og alle andre forhold, hvor virksomhedernes nøgletal i realtid spiller en afgørende rolle, herunder adgang til ny låntagning, indgåelse af nye samarbejdsmuligheder eller satsning på nye investeringer i lovende virksomheder.

Der er nu en valgfri kontoplan undervejs. Den kan implementeres i virksomhedernes og revisorernes eksisterende bogførings- og regnskabssystemer af systemleverandørerne og den enkelte virksomhed. Herved sikres der en standardiseret bogføring i virksomhederne, så systemleverandørerne får bedre muligheder for at koble deres systemer til de offentlige myndigheders indberetningsløsninger. Derved kan bogføringsdata automatisk aggregeres til de rette poster i årsregnskabet.

Vil du høre mere så kom til informationsmøder i Erhvervsstyrelsen (samme dagsorden begge dage):

Hvornår?

11. december kl. 14:00 - 16:30

12. december kl. 09:30 - 12:00

Mette Smith Thastum

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4592
  • Mobil +45 3024 0644
  • E-mail mest@di.dk

Relateret