05.03.18 DI Digital Nyheder

Nyt teleforlig skal sikre digital infrastruktur i verdensklasse

Regeringen har til morgen lanceret sit udspil til et nyt telepolitisk forlig. DI hilser udspillet velkomment.

Fundamentet for den danske telepolitik i dag, er teleforliget fra 1999 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Centrum-Demokraterne.

- Det nuværende teleforlig er fra en tid, hvor ingen for alvor forstod, hvilket potentiale bredbånd og internettet havde. Det ved vi nu, siger DI's direktør og ansvarlig for digitalisering Lars Frelle-Petersen.

- Gode internetforbindelser har stor betydning for samfundsøkonomien, vores arbejdsliv og vores privatliv. Det er ganske enkelt fundamentet for Danmarks digitale omstilling. Derfor er der brug for et moderne teleforlig, der skaber bedre vilkår for investeringer i vores digitale infrastruktur og dermed en bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark, siger Lars Frelle-Petersen.

Gode internetforbindelser har stor betydning for samfundsøkonomien, vores arbejdsliv og vores privatliv. Det er ganske enkelt fundamentet for Danmarks digitale omstilling. Lars Frelle-Petersen, Medlemsdirektør

Regeringen fastholder i sit udspil det nuværende teleforligs principper om at udviklingen af mobil- og bredbåndsnettet i Danmark skal være drevet af markedet og at telereguleringen skal være teknologineutral. 

Regeringen lægger op til færre administrative byrder og bedre investeringsvilkår for telebranchen, for at sikre flere investeringer i Danmarks digitale infrastruktur, ligesom det bliver mere klart hvilken rolle kommunerne spiller i den forbindelse. Regeringen vil derudover tilføre bredbåndspuljen yderligere 60 mio. kroner i år, samt forlænge og forøge puljen fra 2019, hvor den ellers skulle være udfaset. Endelig ønsker regeringen at udarbejde en national handlingsplan for etablering af fremtidens mobilnetværk, 5G, i Danmark.

- Regeringens udspil er et godt udgangspunkt. Men i det endelig teleforlig, ser vi gerne en øremærkning af nogle af de frekvensmidler, som telebranchen betaler for køb af mobillicenser. De penge bør regeringen bruge på generelle digitaliseringsformål såsom bredbånd i tyndt befolkede områder og udvikling af 5G-løsninger for dansk erhvervsliv. Hvis Danmark skal fastholde sin digitale førerposition, er det afgørende med en digital infrastruktur i verdensklasse, siger Lars Frelle-Petersen.

Teleforlig

Lars Frelle-Petersen
Skrevet af:

Lars Frelle-Petersen

Relateret indhold