25.10.18 DI Digital Nyheder

Regeringen vil nedsætte et dataetisk råd

Som en del af Sammenhængsreformen vil regeringen nedsætte et nyt dataetisk råd, som skal give anbefalinger og deltage i den offentlige debat om dataetiske dilemmaer og problemstillinger.

Det nye dataetiske råd  forventes at blive etableret i begyndelsen af 2019 i forlængelse af, at regeringens Ekspertgruppe om Dataetik færdiggør sit arbejde.  

Rådet skal både forholde sig til de etiske dilemmaer i lyset af ny teknologi og drøfte, hvordan dataetiske tiltag kan forbedre erhvervslivets konkurrenceevne. 

”I DI Digital vil vi i virkeligheden hellere tale om digital ansvarlighed end dataetik. Vi skal holde fast i, at behovet for digital ansvarlighed ikke er en akademisk diskussion om, hvordan vi skal håndtere fremtiden. Fremtiden er her og nu, og vi er allerede i gang med at finde løsninger på udfordringerne ude i virksomhederne. Så diskussionerne skal tages up front med udgangspunkt i virkeligheden”, siger chefkonsulent i DI Digital Morten Rosted Vang. 

Selvom et dataetisk råd vil kunne bidrage relevant til diskussionen, advarer Morten Rosted Vang samtidig imod at parkere diskussionen i et dataetisk råd. ”Diskussionen er så vigtig, at den skal tages i alle dele af samfundet, og selvom emnet grundlæggende er teknisk, er det en meget politisk diskussion, som alle kan være en del af”, siger Morten Rosted Vang.

Som verdens mest digitaliserede land er vi mere afhængige af at have digitalt ansvarlige virksomheder end andre Morten Rosted Vang, Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

DI Digital er enige i, at tilliden til myndigheders brug af data og særligt personoplysninger skal styrkes, og at der er behov for en bred offentlig debat om datahåndtering i vores samfund. 

Samtidig er der også behov for at se på, om danske virksomheder har de rette betingelser for at gøre ansvarlig håndtering af data til en dansk styrkeposition. 

”Som verdens mest digitaliserede land er vi mere afhængige af at have digitalt ansvarlige virksomheder end andre”, siger chefkonsulent i DI Digital Morten Rosted Vang og fortsætter: ”Derfor kan vi lige så godt gøre en dyd ud af nødvendigheden og arbejde for at gøre digital ansvarlighed til en dansk styrkeposition”. 

I DI Digital ser vi det som et grundlæggende spørgsmål om, at vi alle har og skal tage et ansvar, så den private ejendomsret fortsat eksisterer, når vi åbner døren til internettet. Beskyttelse af vores digitale værdier, løsninger og systemer skal ske med samme naturlighed, som når vi beskytter vores fysiske værdier. Tilsvarende skal der ske en ansvarlig og transparent håndtering af kunstig intelligens.

Det handler om, at virksomheder skal kunne vise, at de er digitalt ansvarlige virksomheder, og kunderne skal kunne efterspørge, tilvælge og fravælge virksomhed ud fra et digital ansvarlighedsparameter.

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

  • Direkte +45 3377 4707
  • Mobil +45 2291 5081
  • E-mail morv@di.dk

Relateret indhold