07.01.19 DI Digital Nyheder

DI: Ny cybersikkerhedsstrategi giver mere sikkert Danmark

Med den nye cybersikkerhedsstrategi er der taget et første vigtigt og nødvendigt skridt frem mod et mere sikkert Danmark med etablering af de seks sektorstrategier.

Som del af regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed har seks af de mest samfundskritiske sektorer i dag offentliggjort sektorstrategier for styrket cybersikkerhed i energi-, tele-, søfart-, finans-, transport- og sundhedssektoren. DI mener, at der dermed er taget et første vigtigt og nødvendigt skridt frem mod et mere sikkert Danmark med etablering af de seks sektorstrategier. Danmark er som et af de mest digitale samfund i verden helt afhængigt af, at vores digitale infrastruktur som mobilmaster og bredbåndsnetværk er sikre og beskyttede.

”Et samfund uden strøm, uden internetforbindelse eller mulighed for at betale digitalt kan hurtigt blive virkelighed, hvis vi ikke tager cybersikkerhed alvorligt. Det kan både føre til enorme omkostninger og tab af menneskeliv, hvis cybersikkerheden halter i vores samfundskritiske sektorer”, siger Lars Frelle-Petersen, direktør i DI.

DI vil arbejde aktivt for at få de nye strategier til at virke i de kommende år.

”Det er vigtigt, at den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed kommer ud og leve i de enkelte sektorer gennem de nye strategier. Opbygning af fagligt funderede sikkerhedsfællesskaber i sektorerne er en vigtig grundsten i et dansk forsvar mod cyberangreb mod samfundsvigtige funktioner”, siger Lars Frelle-Petersen, der understreger, at et offentligt-privat-samarbejde er nødvendigt for at implementere strategierne.

”Cybertrusler kender ikke forskel på offentlig og privat, og derfor er et bredt samarbejde om cybersikkerhed afgørende Et godt eksempel er strategien på teleområdet - eneste område, hvor det er virksomhederne, der står bag strategien. Her skal et offentligt-privat-samarbejde sørge for at ikke blot den enkelte virksomhed er sikret mod cyberangreb, men at hele samfundet undgår konsekvenser af cyberangreb mod telesektoren”, siger Lars Frelle-Petersen.

Jeg vil give et klap på skulderen til myndighederne for at turde lægge ansvaret ud til teleselskaberne. Og jeg vil rose teleselskaberne for at tage ansvaret på sig og agere som digitalt ansvarlige virksomheder Lars Frelle-Petersen, Medlemsdirektør
Oversigt over betydende sikkerhedshændelser i den europæiske telesektor

Oversigt over betydende sikkerhedshændelser i den europæiske telesektor

Foto: Kilde: ENISA; Annual Report Telecom Securtiy Incidents 2017

 

Lars Frelle-Petersen roser i øvrigt myndighederne for at lægge strategien på tele-området ud til de private virksomheder og brancheorganisationer.

”Jeg vil give et klap på skulderen til myndighederne for at turde lægge ansvaret ud til teleselskaberne.  Og jeg vil rose teleselskaberne for at tage ansvaret på sig og agere som digitalt ansvarlige virksomheder. Jeg tror faktisk, vi har fået en bedre strategi ud af det på teleområdet, hvor det er virksomhederne selv, der har taget ansvaret”, siger Lars Frelle-Petersen.

Med inspiration fra teleområdet ser DI gerne, at det fremadrettede arbejde med alle sektorstrategierne sker i tæt dialog med de private virksomheder, som både er leverandører til og anvender af den samfundskritiske infrastruktur inden for alle sektorerne.

”Hvis vi skal have et sikkert og robust digitalt Danmark – og det skal vi - kræver det stærke bånd mellem virksomheder, der normalt er konkurrenter, men det kræver også et tættere og tillidsfuldt samarbejde mellem myndigheder og virksomheder, der ikke alene er baseret på tilsyn og regulering”, siger Lars Frelle-Petersen.

 

Læs også Forsvarsministeriets lancering af Telesektorens strategi for cyber- og informationssikkerhed her.

 

Lars Frelle-Petersen

Lars Frelle-Petersen

Medlemsdirektør

  • Direkte +45 3377 3606
  • Mobil +45 4097 4462
  • E-mail lfp@di.dk

Relateret indhold