21.01.19 DI Digital Nyheder

Vil du være cybersoldat for danske eller udenlandske virksomheder?

Nye professionsbachelorer i IT-sikkerhed er fra d. 21. januar parate til at hjælpe virksomheder med it-sikkerhed

Københavns Erhvervsakademi (KEA) har i dag udklækket sine første professionsbachelorer i IT-sikkerhed. De er blevet uddannet i bekæmpelse af hackere, ransomware og DDOS-angreb samt i at undgå, opklare og dokumentere angreb. Uddannelsen har således været centreret om fire funktioner: System- og applikationssikkerhed, netværks- og kommunikationssikkerhed, design af sikre systemer samt sikkerhedsledelse (IT-Governance), og har bestået af skiftevis undervisningsperioder og praktikforløb.

”I DI værdsætter vi, at KEA har udbudt en professionsbachelor inden for it-sikkerhed. Cybertruslen går ikke væk, men bliver tværtimod mere og mere nærværende for både myndigheder og virksomheder.  Det er også derfor, at Dansk Industri tidligt i processen har givet input til etableringen af uddannelsen”, siger Morten Rosted Vang, chefkonsulent i DI Digital.

Uddannelsen er en overbygning til erhvervsakademiuddannelsen som enten datamatiker eller IT-teknolog og tager 1½ år.

”Det er helt nødvendigt, at vi også tænker langsigtet og arbejder for et bredt kompetenceløft, når vi taler it-sikkerhed, og det er langt fra alle jobs i it-sikkerhedsbranchen, der kræver en længerevarende universitetsuddannelse”, siger Morten Rosted Vang og fortsætter: ”Vi håber derfor, at både myndigheder og virksomheder tager godt i mod de nye professionsbachelorer i kampen mod cybertruslen”.

Relateret indhold