17.10.19 DI Digital Nyheder

Ny ambitiøs digital satsning: Tech der tæller

DI vil med indsatsen gøre det nemmere for virksomheder at tage det næste digitale skridt. Indsatsen skal accelerere virksomheders digitale udvikling og få flere virksomheder til at gribe de digitale muligheder.

Kunstig intelligens, robotter og andre digitale teknologier er på hastig fremmarch i hele verden. Det kommer til at have store konsekvenser for også det danske samfund. Nu er det mere afgørende end nogensinde, at danske virksomheder ikke sakker bagud i forhold til at høste gevinsterne af de nye teknologier. DI vil derfor med indsatsen ”Tech der tæller” gøre det nemmere for virksomhederne at tage det næste digitale skridt.

Indsatsen skal accelerere virksomhedernes digitale udvikling og få flere virksomheder til at gribe de digitale muligheder, styrke de digitale kompetencer, skabe nye vækstmuligheder og styrke virksomhedernes digitale ansvarlighed.

Vi står overfor samfundsmæssige forandringer, som vi i dag ikke kender omfanget eller konsekvenserne af. Avancerede digitale teknologier ændrer vores jobfunktioner og samfund i et hidtil uset tempo. Samtidig kræver den nødvendige grønne omstilling af samfundet helt nye teknologiske løsninger.

Derfor er der behov for, at DI sætter en ambitiøs målsætning om at flytte vores samfund i en mere bæredygtig og digital retning, hvor vi samtidig sikrer borgernes og virksomheders tillid til de nye teknologier.

DI Digitals medlemmer spiller en afgørende rolle i den sammenhæng. Nogle er dem, der skaber de digitale løsninger og værktøjer, som andre virksomheder bruger til at omstille sig digitalt, og andre udgør de frontløber eksempler, der viser at en digital omstilling er mulig i alle typer virksomheder.

Vi skal nu gå sammen og hjælpe dansk erhvervsliv, der hvor det er svært.

Med DI’s nye digitaliseringsindsats er det målet, at virksomheder får de bedste forudsætninger for, at de også fremover kan udvikle stærke teknologiske løsninger – som både kan mærkes på bundlinjen og ude i verden.

Jeg glæder mig til sammen med et stærkt branchefællesskab at give dansk erhvervsliv et digitalt løft til gavn for dansk konkurrenceevne og det danske velfærdssamfund.

Læs mere om ”Tech der tæller” her

Yderligere oplysninger fås hos digitaliseringspolitisk chef Christian Hannibal, tlf. 2064 4872, e-mail chhn@di.dk eller presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Tech der tæller

”Tech der tæller” løber i årene 2019 til 2021. Følg med tiltagene i DI’s nyhedsbreve på DI.dk, LinkedIn eller Facebook for løbende information om DI’s digitaliseringsindsats.

Indsatsens fire kerneområder

”Tech der tæller” har fire ben, som udgør fokuspunkterne for DI’s konkrete tiltag.

Digital omstilling af erhvervsliv og samfund

DI stiller konkrete værktøjer til rådighed for at understøtte medlemmers digitale omstilling, herunder skræddersyede forløb, hvor medlemmerne guides gennem digital transformation. DI vil desuden, som en del af 2030-klimaplanen, arbejde målrettet med at levere anbefalinger til, hvordan regeringen kan satse på teknologien for at nå sine klimamål. Anbefalingerne vil bl.a. tage udgangspunkt i cases fra DI’s medlemmer.

Digital ansvarlighed som dansk styrkeposition

”Data Made in Denmark” skal i fremtiden være ensbetydende med ansvarlig brug af data. I DI tror vi på, at det kan blive en konkurrencefordel for danske virksomheder at styrke den digitale ansvarlighed. Vi vil derfor tilbyde medlemmer konkrete vejledninger og hjælp til sikring af data og systemer, og udarbejde anbefalinger til regeringen om oprettelse af en offentlig IT-sikkerhedsvarslingstjeneste (CERT). Derudover vil DI også bidrage til at markedsføre danske virksomheder som digitalt ansvarlige.

Dansk arbejdsstyrke med digitale kompetencer

I Danmark har vi brug for et folkeligt løft i digitale kompetencer, navnligt hos ikke-it-specialister. DI arbejder derfor for at styrke de digitale kompetencer fra første dag i folkeskolen til sidste dag på arbejdsmarkedet, f.eks. gennem dialog med universiteterne og anbefalinger til regeringen. Samtidig vil vi tiltrække tech-talenter til Danmark, så den eksisterende arbejdsstyrke opdateres og manglen på it-talenter forsvinder. Danmark skal være en international tech-destination.

Nye digitale vækstmiljøer

Det skal være nemmere for den enkelte virksomhed at indgå samarbejder, der kan skabe digital vækst. DI understøtter vækstmiljøer, hvor etablerede virksomheder, startups og offentlige parter samarbejder om at skabe nye digitale løsninger – f.eks. Healthtech Hub Copenhagen, som er en landsdækkende inkubator og investeringsfond. DI vil bl.a. facilitere samarbejder om innovation, proof of concept, produktion, salg m.m. mellem etablerede virksomheder og digitale startups.

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold