29.05.19 DI Digital Nyheder

Fintech kan understøtte den digitale transformation

DI bliver i dag en del af bestyrelsen af Copenhagen FinTech. Det er en stor nyhed, da fintechsektoren er en de hurtigst voksende sektorer i Danmark i øjeblikket. DI vil hjælpe med at skabe kontakt til andre brancher, så udviklingen af fintech i Danmark kan fortsætte i sit hurtige tempo.

I dag træder DI officielt ind i bestyrelsen for Copenhagen Fintech. Fintech er en sektor i hastig udvikling, hvor danske fintech-succeser som Pleo, MakerDao, Ernit, og Tradeshift stormer frem og ekspanderer kraftigt på medarbejdersiden.

Med Copenhagen Fintech har vi i Danmark en styrkeposition, som har udviklet os til et internationalt knudepunkt, der kan betyde rigtigt meget for mange danske virksomheder. Derfor er vi fra DI’s side stolte af at træde ind i et nyt, bredt tech-samarbejde omkring foreningen.

Som en del af bestyrelsen skal vi sætte den politiske dagsorden for fintech i relation til brugen af data, samarbejde med det offentlige og tidssvarende lovgivning. Det vil styrke fintechsektoren.

Og så skal fintechsektoren i endnu højere grad sættes i spil i forhold til at understøtte den digitale transformation i danske virksomheder. Fintech har primært været rettet mod den finansielle sektor, men nu rækker fintechløsninger også ind i mange andre brancher, som medicinal, logistik, detail, fødevarer og landbrug.

Potentialet er stort og her vil DI fungere som en døråbner for fintechvirksomheder ind til det brede danske erhvervsliv, som DI med 11.000 medlemmer repræsenterer.

Med Copenhagen Fintech samles en stærk stemme med slagkraft i form af et samarbejde mellem DI, Finansforbundet, Finans Danmark og Copenhagen FinTech. Et bredt organisatorisk samarbejde om fintech som dette ses ikke mange andre steder i verden, og det understøtter en styrkeposition både nationalt og internationalt.

Samarbejdet skal fortsat bidrage til, at fintechsektoren formår at tiltrække talenter og arbejdskraft, og derfor er en stærk stemme internationalt altafgørende. Den danske fintechsektor består af samlet set 17.000 fuldtidsbeskæftigede, og Copenhagen Fintech anslår, at der er et jobskabelsespotentiale på yderligere 2000 stillinger frem mod 2020.

Der er i den grad tryk på kedlerne, og i DI vil vi arbejde for, at fintechsektoren formår at følge med den hastige udvikling.

Relateret