09.10.19 DI Digital Nyheder

DI er medunderskriver på brev mod ePrivacy-forordningen

En lang række erhvervsorganisationer har den 8. oktober underskrevet en fælles henstilling om, at det aktuelle forslag til ePrivacy-forordningen justeres.

ePrivacy-forordningen omhandler reglerne for at behandle persondata i forbindelse med telekommunikationstjester, dvs. modsvaret på GDPR inden for tele. E-privacy-forslaget skal sikre bedre behandling af persondata, og vil også komme med en ny løsning af Cookie-reglerne.  

Flere aktører, herunder DI, vurderer imidlertid, at forslaget ikke er på det niveau, hvor det bør være, og har derfor gået sammen om at adressere behov for justering af forslaget. Bl.a. er forslaget ikke fuldt ud justeret i forhold til GDPR-reglerne. Herudover er maskindata ikke undtaget fra forslaget.

At inkludere maskindata i det nye regelsæt kan have uhensigtsmæssige begrænsninger for hele udviklingen indenfor IoT, kunstig inteligens og big data, og kan i værste fald sætte EU’s digitale omstilling væsentligt tilbage.

”I DI er det vigtigt med ansvarlig anvendelse og indsamling af data. Vi vil derfor ikke have skrottet ePrivacy forslaget – vi ønsker en justering, der tager højde for ikke uvæsentlige udfordringer“, siger Morten Kristiansen.

Læs den fælles udmelding her.

Relateret indhold