18.09.19 DI Digital Nyheder

DI’s plan for en grøn fremtid – digitalisering spiller en vigtig rolle

Læs ugens kommentar af Digitaliseringspolitisk chef, Christian Hannibal

I erhvervslivet er vi meget bevidste om de fantastiske muligheder, der er ved grøn omstilling og bæredygtige forretningsmodeller – både for Danmark og for danske virksomheder.

Derfor kunne DI i forbindelse topmøde den 17. september 2019 fremlægge en konkret og finansieret plan for 65-70 pct. reduktion af CO2 frem mod 2030. Samtidig vil vi sikre mindst 110 mia. kr. øget dansk velstand og skabe mindst 120.000 flere private arbejdspladser, 150 forslag viser, hvordan vi kan realisere en stærk klimaambition samtidig med, at vi sikrer vækst og beskæftigelse. Her spiller digitalisering en vigtig rolle.

Udvalgte digitale forslag fra DI’s 2030 plan

  • Danmark skal have en samlet strategi for digitalisering og ny teknologi på tværs af den offentlige og private sektor, fx skal regeringen fremme udbud og anvendelse af avancerede teknologier bl.a. ved at afsætte midler til pilotforsøg med 5G og IoT-løsninger
  • Danmark investere mere i forskning, uddannelse, digitalisering og infrastruktur blandt andet via en digital omstillingsfond på 15. mia. kr.
  • Der skal ske en modernisering, effektivisering og digitalisering af den offentlige sektor gennem avanceret brug teknologi, der frigør mindst 20 mia. kr.

Statsminister Mette Frederiksen kvitterede på DI’s topmøde ved at invitere erhvervslivet til Marienborg for at udforme grønne tiltag og dermed bidrage til, at regeringen kan forhandle en ny klimalov på plads inden jul. Det er selvsagt en handske, vi kommer til at samle op. Den digitale branche kan komme med masser af løsninger til, hvordan branchens egne klimaaftryk kan reduceres, men i særdeleshed også, hvordan vi kan gøre resten af samfundet smartere.

Det er positivt for Danmark – og dansk erhvervsliv, der vil kunne positionere sig på verdenskortet med markedsløsninger, der passer på samfund og klima samtidig med at passe på forretningen. Det er der mening i.

Relateret