10.01.19 DI Digital Nyheder

Cybersikkerhed er vigtigt – men husk tilliden og samarbejdet

Læs ugens kommentar fra direktør Lars Frelle-Petersen

Da DI Digital i denne uge holdt nytårskur for 300 medlemmer, interessenter og samarbejdspartnere stillede vi bl.a. spørgsmålet: Hvad bør være den vigtigste digitale prioritering for en ny regering? Svaret var ganske klart: Bekæmpelse af cyberkriminalitet.

Der er ingen tvivl: Hackerangreb, cybertrusler og andre digitale dårligdomme har virkelig sat tiltrængt fokus på behovet for bedre cybersikkerhed. For når vi er et af verdens mest digitale samfund, er vi også et af de mest sårbare over for digitale trusler. Et samfund uden strøm, uden internetforbindelse eller mulighed for at betale digitalt kan hurtigt blive virkelighed, hvis vi ikke tager cybersikkerhed alvorligt.

Positivt med nye sektorstrategier
Derfor er det også positivt, at regeringen tidligere på ugen offentliggjorde sektorstrategier for styrket cybersikkerhed i energi-, tele-, søfart-, finans-, transport- og sundhedssektoren. Strategien på teleområdet var særligt interessant, teleselskaberne selv har taget ansvaret på sig udarbejdet strategien. Det er stor ros værd – og også stor ros til myndighederne at turde lægge ansvaret ud til teleselskaberne. Det er netop samarbejdet mellem det offentlige og det private, der kan løfte vores sikkerhed.

Bred hjemmel om adgang til virksomhedernes data
Da regeringen også i denne uge offentliggjorde et nyt lovforslag om at styrke Center for Cybersikkerhed var, der da heller ingen tvivl for os: Det er vigtigt, at Center for Cybersikkerhed har de værktøjer, der er nødvendige for at imødegå nye og voksende cyberangreb. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi er bekymrede over den meget brede hjemmel om adgang til virksomhedernes data uden retskendelse kombineret med muligheden for at tvinge virksomheder til at tilslutte sig centerets sensornetværk, som forslaget i første omgang lægger op til.  Vidtrækkende offentlig adgang til virksomhedernes data kan være en trussel mod virksomhedernes grundlovssikrede ret til beskyttelse af følsomme oplysninger som forretningshemmeligheder og private informationer.

Samarbejde skal løfte sikkerhed
Samtidig må vi understrege, at det ikke skal blive sådan, at Center for Cybersikkerhed stiller en række cybersikkerhedsydelser frit til rådighed, hvor der i dag eksisterer et frit marked med konkurrerende virksomheder. Også her er pointen klar: Vores sikkerhed skal løftes i samarbejde – ikke konkurrence – mellem offentlige og private.

Med venlig hilsen

Lars Frelle-Petersen

Lars Frelle-Petersen
Skrevet af:

Lars Frelle-Petersen

Relateret indhold