07.02.19 DI Digital Nyheder

Lovforslag skal finde balancen

Læs ugens kommentar fra direktør, Lars Frelle-Petersen.

Det er forholdsvist nyt, at kriminalitet, chikane, svindel, spionage og sabotage sker i den digitale verden. Vi leder som samfund stadig efter værktøjer til at dæmme op for en ny tids trusler.

Derfor har vi også sympati for regeringens intentioner om at give Center for Cybersikkerhed nye beføjelser i kampen mod cybertruslen. Men i det høringssvar, vi sendte i mandags, fremhævede vi nogle bekymringspunkter.

Vi er bekymrede for, at vi i kampen for bedre cybersikkerhed risikerer at tabe retssikkerheden, tilliden og den nødvendige balance mellem muligheder og begrænsninger af syne.

Lovforslaget giver bl.a. mulighed for at tvinge særligt samfundsvigtige virksomheder til at underlægge sig Center for Cybersikkerheds (CFCS) netsikkerhedstjeneste uden retskendelse. Det kan betyde, at efterretningstjenesten kan få adgang til alt fra kritiske forretningsdata til den enkelte medarbejderes PC og telefon. Vi tror ikke, at svaret er tvang, men dialog.

Desuden er det ikke hensigtsmæssigt, at staten gratis vil tilbyde en række nye it-sikkerhedsydelser til virksomhederne. De nye gratis forebyggende ydelser er i konkurrence med det private marked og dermed konkurrenceforvridende.

Endelig er cybertruslen om noget international. Derfor er det vigtigt, at nationale initiativer som dette lovforslag spiller sammen med initiativer globalt og i EU. I en verden, hvor vi lægger vægt på, at data kan flyde over grænserne, og hvor mange af vores virksomheder er internationale,  er det vigtigt for vores virksomheder og for tilliden, at initiativer på nationalt niveau følger den internationale udvikling.

DI vil meget gerne i dialog med regeringen og Center for Cybersikkerhed om at styrke cybersikkerheden i Danmark. Vi har de samme mål, men vi mener, at vi kan opnå dem på andre måder. Dér er svaret samarbejde med det private, så vi sammen kan tage kampen op mod cybertruslerne.

Lars Frelle-Petersen
Skrevet af:

Lars Frelle-Petersen

Relateret indhold