08.01.20 DI Digital Nyheder

Nye retningslinjer for rammeaftaler i den offentlige sektor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udsendt en ny vejledning om rammeaftaler i den offentlige sektor. De nye retningslinjer rummer både positive og negative aspekter, vurderer DI.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har onsdag d. 13. november 2019 udsendt en ny vejledning om brugen af rammeaftaler hos offentlige ordregivere.

Vejledningen kommer i kølvandet på en dom fra EU-domstolen i den såkaldte Autoritá-sag.

Læs vejledningen her.

Et centralt budskab fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er, at en rammeaftale har udtømt sin virkning, når den forventede omsætning på aftalen er nået.

En rammeaftale indeholder dermed et indbygget loft for den offentlig ordregiver. En ordregiver har derfor ikke mulighed for at overstige ”rammen”, dvs. den forventede omsætning, indenfor kontraktperioden, typisk 4 år.

De nye retningslinjer rummer både positive og negative aspekter. På den positive side forventer DI, at de nye retningslinjer fører til, at offentlige ordregivere fokuserer mere på at udarbejde og kommunikere et præcist skøn over det forventede forbrug på rammeaftalen forud for udbuddet. Mere præcise estimater for forbruget gør tilbudsarbejdet for virksomhederne lettere og tillader en skarpere prissætning. På den anden side frygter DI også, at enkelte ordregivere kommer til at estimere forbruget højere end realistisk er, af hensyn til at sikre sig udbudsjuridisk manøvrerum i aftalen. Samtidig er det DI’s forventning, at virksomheder med rammeaftaler med offentlige ordregivere fremover vil opleve hyppigere afrapporteringskrav og en tættere opfølgning på, hvor meget en aftale er brugt undervejs i kontraktperioden.

Vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen præciserer de gældende regler for rammeaftaler og beskriver, hvordan ordregivere kan benytte optioner eller ændringsklausuler for at sikre sig fleksibilitet ved uventet stort træk på en rammeaftale. Eksempelvis i forbindelse med usædvanlige vejrforhold, som stiller krav om større indkøb af vejsalt eller ventilatorer. Samtidig understreger styrelsen, at det ikke er tilladt at lave usandsynlig og usaglige skøn.

DI har sammen med KL og Danske Regioner tidligere på efteråret afgivet et fælles høringssvar om de bekymringer, som et tidligere udkast til vejledningen gav anledning til. DI og en række andre parter har rejst spørgsmålet om, hvorvidt der overhoved er tale om en principiel afgørelse i den bagvedliggende EU-dom i sag C-216/17, Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl mod Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST). Styrelsen konkluderer dog, at EU-dommen har principiel betydning for brugen af rammeaftaler generelt.

 

SKI har set sig nødsaget til at opsige rammeaftalerne 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter.

Baggrunden for opsigelsen – der finder sted 1-1½ år før den udmeldte frist - er, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har revideret vejledningen om rammeaftaler efter den såkaldte Autoritá-dom fra EU-domstolen. KFST anlægger efter DI’s opfattelse en restriktiv tolkning af dommen i vejledningen, der således skal føre til, at en rammeaftale skal opsiges, når den udmeldte volumen for rammeaftalen er nået. Der er dog en mindre margin for fleksibilitet. Overordnet er KFSTs fortolkning udtryk for en markant ændret praksis.


DI har i flere omgange kritiseret KFST for den restriktive fortolkning af dommen. DI’s bekymring er bl.a., at virksomhederne kan komme til at stå i en uheldig situation, hvor blandt andet aftaler ophører før tid som de to nu opsagte aftaler, den udmeldte forventede volumen overvurderes på nye rammeaftaler samt øgede krav til løbende afrapportering.

I forhold til de opsagte aftaler forventer SKI at genudbyde disse. De eksisterende aftaler vil løbe frem til sommer.

Daniel Biisgaard Rasmussen
Skrevet af:

Daniel Biisgaard Rasmussen

Relateret indhold