18.11.20 DI Digital Nyheder

Fremtidens diplomati er tech-diplomati

Digital ansvarlighed, dataetik, privatlivsbeskyttelse og cybersikkerhed i erhvervslivet handler grundlæggende om at finde den rette balance, så der skabes ansvarlighed, sikkerhed eller privacy, samtidig med at det er muligt for virksomhederne at drive virksomhed. Uden balance kan vi f. eks. skabe meget høj cybersikkerhed, hvis vi slet ikke er forbundet til internettet, men er det, hvad vi ønsker?

Schrems II-dommen og udkastet til anbefalinger til at håndtere den samt forhandlingerne om e-Privacyforordningen er aktuelle eksempler, hvor balancen ikke er opretholdt.

Velmenende forslag
Begge handler om at regulere persondataanvendelsen, og selvom det er velmenende forslag om at skabe mere digital ansvarlighed, mangler der fokus på, hvad det egentlig kommer til at betyde for virksomhederne og for virksomhedernes dagligdag. Det hænger ikke sammen, at vi i ansvarlighedens navn med den ene hånd regulerer virksomhederne så firkantet, at der er tvivl om, hvorvidt vi i EU alle skal rulle Office 365 tilbage, eller om behandling af basale statistiske cookies og aggregeret metadata vanskeliggøres i stor stil, mens vi med den anden hånd skal skabe digital vækst og nye innovative teknologiske måder at løse samfundsudfordringer på.

Danmarks anden tech-ambassadør Anne Marie Engtoft Larsen er i fuld gang med at lægge linierne for de kommende års arbejde i sin nye rolle. Til det formål har hun sammen med sin tech-enhed i Udenrigsministeriet valgt en inddragende proces – særligt i denne periode. Det er værd at kvittere for.

Brug for tech-ambassadøren
De to ovennævnte EU-sager er gode eksempler på, at der er brug for en tech-ambassadør, der ser på helheden i den digitale samfundsudvikling, hvor vi på den ene side ønsker at skabe ansvarlighed i vores anvendelse og behandling af data og på den anden side har store europæiske visioner om et europæisk modsvar til USA’s og Kina’s teknologiske dominans indenfor f. eks. kunstig intelligens.

Det giver mening, at tech-ambassadørens fokus ikke alene bliver at adressere tech-giganternes rolle i vores samfund. Tech-virksomheder har et særligt ansvar for samfundsudviklingen, men der er meget andet på spil i bestræbelserne på at skabe en ansvarlig teknologisk samfundsudvikling - ikke bare i Danmark, men globalt.

Her er der brug for en tech-ambassadør, der kan få en mere holistisk tech-dagsorden på tapetet på både den europæiske og internationale arena.

Og så kan vores danske tech-ambassadør passende vise verden den europæiske vej ved at bijobbe som eksport-ambassadør for danske virksomheder med teknologiske løsninger, der viser samfundsansvar – det være sig f.eks. indenfor anvendelse af data eller grøn omstilling gennem digitalisering. Tech-ambassadørens helt særlige platform og adgang kan gøre en forskel for opmærksomheden på ansvarlige danske løsninger og den digitale eksport.

Skrevet af:

Morten Rosted Vang