03.11.20 DI Digital Nyheder

Virksomheder efterspørger digitale kompetencer

Ny DI analyse peger på, at der er i stærkt stigende omfang er behov for, at samfundsvidenskabelige profiler også er klædt på til den digitale virkelighed på arbejdspladserne.

DI's har udarbejdet analysen ”Kompetencer til et digitalt erhvervsliv” på baggrund af interviews med 10 medlemsvirksomheder og en kvantitativ analyse af jobopslag. Analysen afdækker, digitaliseringen betydning for samfundsvidenskabelige medarbejderes arbejdsgange og opgavesammensætning – og hvad de afledte kompetencebehov er.

Analysen af jobopslag viser bl.a., at virksomhederne i stærkt stigende omfang efterspørger samfundsvidenskabelige profiler, som ved siden af deres kernefaglighed også har gode digitale kompetencer. Allerede i dag efterspørger 43 procent af alle jobannoncer, som retter sig mod samfundsvidenskabelige kandidater, en digital profil.

Desuden forudser otte ud af ti virksomheder, at digitale kompetencer bliver vigtigere i de næste 5-10 år. Digital omstilling kan derfor ikke drives af it-specialisterne alene. Medarbejdere med en samfundsvidenskabelig profil skal også kunne spille aktivt ind i virksomhedens løbende digitaliseringsprocesser.

DI kan med analysen derfor pege på, de konkrete behov der er, for at tilpasse de samfundsvidenskalige uddannelser til den digitale udvikling. I efteråret nedsætter DI en task force med virksomheder og universiteter, der skal komme med en række konkrete forslag, der kan sætte skub i den digitale omstilling.

Læs mere her.

Relateret indhold