22.06.21 DI Digital Nyheder

Vil du være frontrunner som testvirksomhed? – kun tre pladser tilbage!

DI er gået ind i projektet om at skabe et digitalt etik kompas til at hjælpe virksomhederne med at blive mere digitalt ansvarlige. Det er nu sidste chance for melde dig som testvirksomhed.

I projektet Det Digitale Etikkompas udvikles der et værktøj og et undervisningsforløb, der har til formål at gøre danske – særligt mindre – virksomheder dygtigere til at integrere etik i udviklingen af digitale produkter og services. Det er gratis at deltage, og undervisningen planlægges, så den passer ind i virksomhedens travle hverdag – f.eks. enten over et par uger eller over 1,5 - 2 måneder. Du kan læse mere om projektet her.

Webinarer, hvis du vil vide mere
Som en del af projektet blev der i december 2020 lanceret tre webinarer med det gennemgående spørgsmål "Kan vi ruste os på en måde, så etik styrker vores konkurrenceevne?". Du kan se eller gense webinarrækken her

Vil du være frontrunner som testvirksomhed?
Der er nu kun tre pladser tilbage, hvor SMV’ere får mulighed for at deltage som testvirksomhed og dermed være en af de første virksomheder i Danmark, der får direkte adgang til redskaber og eksperter, som kan gøre jer i stand til at træffe oplyste og bevidste beslutninger om mulige etiske dilemmaer – nu såvel som i fremtiden. Hvor mange medarbejdere der skal/bør deltage i forløbet afhænger af jeres størrelse og funktioner i virksomheden. Men sandsynligvis minimum 3-5 medarbejdere.

Udvikler, producerer og sælger I digitale produkter og/eller services, så hører vi meget gerne fra jer, hvis I er interesseret i deltage i et undervisningsforløb.

Forløbet, inkl. undervisningsdage, foregår individuelt (et læringsforløb pr virksomhed) og kan derfor tilrettelægges, så det passer den enkelte virksomhed. Det samlede forløb strækker sig over 5-6 dage. 

  • En dag afsættes til forberedelse, herunder baseline interview med DDC og forventningsafstemningsmøde med undervisere (designbureau). Dette behøver ikke være en helt fuld dag, men kan foregå som mindre møder over 2-3 dage.
  • To dage afsættes til undervisning i Det Digitale Etikkompas (evt en tredje dag, hvis ønskes).
  • En dag afsættes til hjemmeopgaver mellem de to undervisningsdage.
  • En dag afsættes til opfølgning mhp implementering af læringer samt exit interview med DDC. Dette behøver ikke være en helt fuld dag, men kan foregå som mindre møder over 2-3 dage.

De 5-6 dage skal ikke ligge i direkte forlængelse af hinanden. Det anbefales, at det samlede forløb (alle 5-6 dage) max strækker sig over en periode på 2-4 uger. Vi gennemfører alle læringsforløb i perioden 1. maj 2021 - 1. november 2021.

Interesserede virksomheder bedes kontakte fagleder for digital ansvarlighed og cybersikkerhed Morten Rosted Vang

Stine Nørgaard Christensen
Skrevet af:

Stine Nørgaard Christensen

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

Relateret indhold