05.02.20 DI Digital Nyheder

DI er positive for udsigt til øget konkurrence på bredbåndsmarkedet

Ny tilgang fra Erhvervsstyrelsen skal skabe mere konkurrence på bredbåndsmarkedet, og de vil i løbet af 2020 træffe de endelige afgørelser, for hvordan konkurrencen skal indrettes.

Erhvervsstyrelsen lægger op til en helt ny tilgang til at skabe mere konkurrence på bredbåndsmarkedet.

Med en netop afsluttet høring har styrelsen indikeret, at de vil opdele bredbåndsmarkedet i et lavhastighedsmarked for kobberforbindelser og et højhastighedsmarked for coax- og fiberforbindelser. Opdelingen muliggør, at flere udbydere kan ende med at blive pålagt forpligtelser, som fx at åbne deres net til regulerede priser. I dag er alene TDC, i kraft af deres kobbernet, reguleret. Men når kobbernettet med afgrænsningen udskilles i sit eget marked, åbner det for at kunne regulere udbydere på coax og fiber, hvis de har en stærk markedsposition.

”Dansk Industri er positive for den nye opdeling. Bredbåndsmarkedet ændrer sig markant i øjeblikket, og der er behov for en ny tilgang til konkurrencereguleringen. Det regulerede kobbernet taber markedsandele til en række uregulerede fiberselskaber, og det skaber en risiko for nye bredbåndmonopoler, som kan være til skade for dansk erhvervsliv, for hvem højhastighedsinternet er en essentiel infrastruktur,” udtaler Morten Kristiansen, chefkonsulent i DI.

Erhvervsstyrelsen vil i løbet af 2020 træffe de endelige afgørelser for, hvordan konkurrencen skal indrettes, herunder hvilke selskaber, der skal pålægges forpligtelser. Denne høring er alene en del-høring, hvor styrelsen drypvis indhenter synspunkter.

”Vi ser i øjeblikket en fantastisk udvikling med udrulning af fibernet i højt tempo til gavn for digitaliseringen af danske virksomheder. Den udvikling skal vi fastholde.  Derfor er det vigtigt, at man ikke overregulerer i de endelige afgørelser. Det er vigtigt at sikre en balance mellem fortsat incitament til at investere i bredbåndsinfrastruktur og en effektiv konkurrence,” afslutter Morten Kristiansen.

Se ”Udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3” fra Erhvervsstyrelsen.

Se DI’s høringssvar

Morten Lund Jensen
Skrevet af:

Morten Lund Jensen

Relateret indhold