18.02.20 DI Digital Nyheder

Ja tak til Vestagers datapakke

EU-Kommissionen er i dag kommet med deres ambitiøse forslag til ny strategi for ansvarlig anvendelse af data og AI. Det er godt nyt. Nu ved vi, hvor EU vil bevæge sig hen – og nu skal Danmark gå forrest. Det kræver noget af regeringen, danske virksomheder og befolkningen. Det kræver en ny kultur for at ville dele og finde værdien i data – ansvarligt og tillidsfuldt.

Omdrejningspunktet for ambitionerne fra Kommissionen er, at befolkninger og virksomheder skal have mere kontrol på det digitale område og over de data, vi alle genererer i en digital hverdag.

Kommissionens datastrategi vil stille en række fælleseuropæiske værktøjer til rådighed, herunder standarder, nøgleteknologier, infrastrukturer, kompetencer m.fl. Derudover skal der oprettes en række datapuljer inden for forskellige domæner, så borgere og virksomheder får større adgang til og dermed gavn af den viden og værdi, der ligger i store mængder data på fx sundhedsområdet eller energiområdet.

Når vi skaber datapuljer inden for EU, kan vi sikre, at europæiske regler om at beskytte privatliv, fortrolighed og grundlæggende rettigheder respekteres. Det kan samtidig give danske og europæiske virksomheder en konkurrencefordel. Hvis en dansk AI-virksomhed kan skrive ”Made in EU” på deres produkter, skal det være synonymt med ansvarlig anvendelse af data.

Danske virksomheder er allerede godt i gang. DI er sammen med Dansk Erhverv, Forbrugerrådet Tænk og SMVDanmark ved at etablere en mærkningsordning for ansvarlig dataanvendelse, som er i fuld tråd med Kommissionens ambitioner.

Men vi skal også blive bedre til at dele data inden for en række sektorer. Det gælder både data fra myndighederne, virksomheder og for så vidt befolkningen. Vi skal skabe de rette incitamenter og forretningsmodeller for at dele data. Her er vi nødt til at tænke i samlede systemer og standarder på tværs af EU.

Grundlæggende er det et stort skridt fremad af Vestager og Kommissionen – så nu er presset på os som nation for at levere. Lad os komme i gang.

Læs DI's pressemeddelse om EU's nye digitale strategi.

Relateret indhold