11.03.20 DI Digital Nyheder

Hvor hårdt er I ramt af COVID-19?

For løbende at kunne informere regeringen om, hvordan Corona påvirker erhvervslivet, har vi brug for løbende at høre fra jer om, hvordan I påvirkes og konsekvenserne heraf.

Effekten af Coronavirussen/COVID-19 har nu i større omfang ramt Danmark og dansk erhvervsliv. Over hele landet mærker danske virksomheder effekterne af coronavirussen, og det gælder i høj grad også for vores branche.

Som den øvrige del af erhvervslivet, skal I forholde jer til og træffe forholdsregler med henblik på at beskytte medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere i forhold til smitten. Men I er desuden særligt eksponeret for den lammende effekt, som COVID-19 har på samfundet. Hos jer er medarbejderne og kontakten med kunderne helt afgørende. Således hører jeg også i disse dage fra mange af jer om aflyste møder og opgaver hos kunderne i både Danmark og internationalt samt en generel tilbageholdenhed fra kunderne i forhold til at indgå nye aftaler.

I dag har regeringen og myndighederne så taget hul på at adressere konsekvenserne for erhvervslivet af Corona og har præsenteret en hjælpepakke til dansk erhvervsliv. Du kan læse mere herom og se DI’s reaktion her.

For løbende at kunne informere regeringen om, hvordan Corona påvirker erhvervslivet, således at der bedst muligt kan tages højde herfor, har vi brug for, at I holder os opdaterede med, hvordan I påvirkes og konsekvenserne heraf. Kontakt gerne Digitaliseringspolitisk chef, Christian Hannibal på chhn@di.dk med information.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forhold til, hvordan din virksomhed skal håndtere coronavisussen kan du finde hjælp på DI's hjemmeside her.

Du kan også kontakte DI's Juravagt i forhold til personalejura på jura@di.dk eller på tlf. 3377 3377 (ml. 8.00 - 17.00).

I forhold til vores egne arrangmenter og møder i DI, så vurderer vi løbende situationen og aflyser/tilpasser møder hertil.
  

Morten Lund Jensen
Skrevet af:

Morten Lund Jensen

Relateret indhold